1 Decembrie 1918 într-un sat din Mărginimea Sibiului

The First of December 1918 in a Romanian village in Mărginimea Sibiului

 Autor: Carmina Maior

Cuvinte cheie: 1 Decembrie 1918, Unire, Ionel Floaşiu, jurnal, însemnări

Keywords: December 1st 1918, Great Union, Floaşiu Ionel, diary, notes

 

Folosind informaţii de primă mână din cercetarea noastră şi notele din jurnalul unui participant la acest eveniment am încercat să exprimăm cât se poate de corect felul în care Marea Unire a fost înţeleaă şi simţită în satul românesc. Am încercat să observăm atmosfera epocii şi mentalitatea tinerilor studenţi români care au luat parte la Primul Război Mondial şi au avut oportunitatea de a participa la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia unde destinul poporului român a fost decis.

 

Using a first hand information from our research and especially the notes from a diary of a participant at those events, we tried to express as correctly as possible the way the Great Union was understand and felt in a romanian village. We tried to figured out the epoch atmosphere and the mentality of a young romanian student who took part in the world war I, and had the opportunity to participate at that Great Meeting in Alba Julia where the destiny of the Romanian people was decided.

Translate »