A stăpânit Basarab I la nord de Gurile Dunării Consideraţii privind începutul stăpânirii Ţării Româneşti asupra sud-vestului Bugeacului

Basarab Ier a-t-il gouverné aux Bouches du Danube? Considérations concernant le début de la domination de la Valachie sur le sud-ouest de Boudgeak

 

 Autor: Vasile Mărculeţ

Numele de Basarabia, atribuit iniţial numai regiunilor meridionale ale spaţiului pruto-nistrean, respectiv teritoriilor de la nord de braţul Chilia, riverane Dunării (Bugeacul), a fost pus în relaţie de determinare directă cu cel al dinastiei domnitoare a Ţării Româneşti. Fără îndoială, numele de Basarabia, dat teritoriilor menţionate, este rezultatul direct al prezenţei Ţării Româneşti în zonă, consecinţă directă a înaintării statului muntean spre litoralul pontic, în secolul al XIV-lea. În prima jumătate a secolului al XIV-lea însă, asupra regiunilor de la nord de gurile Dunării, respectiv a sud-vestului Bugeacului, şi-a exercitat autoritatea incontestabilă Horada de Aur. Ca urmare, stăpânirea Ţării Româneşti asupra acestor regiuni, în timpul domniei lui Basarab I nu poate fi luată în discuţie, ea fiind cu totul exclusă. Stăpânirea Ţării Româneşti asupra teritoriilor din nordul gurilor Dunării, până în vecinătatea Chiliei, a fost instaurată de Nicolae Alexandru în a doua jumătatea a anului 1358 sau la începutul anului 1359, acesta fiind primul Basarab care a domnit peste aceste regiuni. Actul domnului muntean, realizat la concurenţă şi în detrimentul regelui Ungariei, Ludovic I, care viza instaurarea controlului regatului angevin la Dunărea maritimă, a reprezentat debutul ofensivei muntene spre litoralul pontic. Stăpânirea Ţării Româneşti asupra sud-vestului Bugeacului, instaurată de Nicolae Alexandru, a fost întreruptă însă între c.1362/1363 şi c.1369/1370 de o revenire a puterii mongole în zonă. Ea a fost restaurată abia prin 1369/1370 de Vladislav I, care a adus acum sub controlul statului muntean şi cetatea Chilia.

Translate »