Acele de păr cu capul în formă de mână descoperite în Dacia romană

ANA CRISTINA HAMAT

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţa Caransebeş

Cuvinte cheie: ace de păr, os, Iupiter Dolichenus, Sabazius, Dacia

Keywords: hairpins, bone, Iupiter Dolichenus, Sabazius, Dacia

Lucrarea de faţă tratează categoria acelor de păr cu capul în formă de mână, descoperite în Dacia romană. Cele şase piese au fost descoperite la Apulum (2), Ilişua, Buciumi, Porolissum şi Drobeta şi sunt puse în legătură cu cultul lui Iupiter Dolichenus şi Sabazius. Patru dintre acestea sunt realizate din os iar două din bronz. Aceste ace de păr sunt încadrate cronologic în intervalul secolelor II-III, cinci piese fiind datate în secolul al III-lea.

Hand Shape Head Hairpins Discovered in Roman Dacia

Abstract

This paper brings into question those hairpins with the head in the form of a hand found in Dacia. The six pieces were discovered in Apulum (2), Ilişua, Buciumi, Porolissum and Drobeta and they link to the cult of Iupiter Dolichenus and Sabazius. Four of them are made from bone and two from bronze. The dating of such hair pins in the Roman province of Dacia fall into the IInd-IIIrd centuries, five pieces are dated in the IIIrd century.

Translate »