Activitatea organizaţiei Partidului Naţional şi Naţional-Ţărănesc din judeţul Hunedoara în perioada 1922-1928

MARIN POP

Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

Cuvinte cheie: Partidul Naţional Român, Partidul Naţional-Ţărănesc, judeţul Hunedoara, Aurel Vlad, alegeri parlamentare

Keywords: Romanian National Party, the National Peasant Party, Hunedoara county, Aurel Vlad, elections

Continuăm studiul nostru referitor la activitatea organizaţiei judeţene a Partidului Naţional şi Naţional-Ţărănesc din judeţul Hunedoara, cu perioada 1922-1928, denumită în istorie ca decada brătienistă. Este perioada în care Partidul Naţional s-a aflat în opoziţie, iar în toamna anului 1928 ajunge la guvernare.

Perioada 1923-1926 se caracterizează prin politica de fuziuni, reorganizarea filialelor şi numeroasele alegeri parlamentare parţiale, care au dovedit forţa Partidului Naţional în Ardeal şi Banat.

Organizaţia P.N.R.-P.N.Ţ. din judeţul Hunedoara a rămas una dintre cele mai puternice din Ardeal şi Banat, cu toate că liderul ei marcant, Aurel Vlad, se autoizolează şi trece în linia a doua de decizie în partid. El revine în forţă, însă, şi în cadrul P.N.Ţ. ocupă poziţii cheie.

Evenimentul politic major al acestei perioade l-a constituit fuziunea Partidului Naţional, condus de Iuliu Maniu, cu Partidul Ţărănesc din Vechiul Regat, condus de învăţătorul Ion Mihalache. Prin înfiinţarea noului partid, sub titulatura de Partidul Naţional-Ţărănesc, se crea cel mai mare partid de mase din România interbelică, capabil să asigure rotativa guvernamentală, alături de Partidul Naţional Liberal.

National Party Organization Activity and

the National Peasant Hunedoara County during 1922-1928

Abstract

We continue our study on the activities of the county organization National Party and the National Peasant Hunedoara county, with the period 1922-1928, known in history as the decade brătienistă. Is the period in which the National Party was in opposition, and in the fall of 1928 reaching government.

The period 1923-1926 is characterized by the policy of mergers, reorganization of subsidiaries and numerous partial parliamentary elections, which have proven strength in Transylvania and Banat National Party.

P.N.R.-N.P.P. organization Hunedoara County remained one of the strongest in Transylvania and Banat, although its leader Marcos, Aurel Vlad, the isolate themselves and pass second line of party decision. He is in force, however, and the N.P.P. key positions.

Major political event of this period was the merger of the National Party, led by Maniu with the Old Kingdom Peasant Party, led by Ion Mihalache teacher. By establishing the new party under the name of National Peasant Party, creating the largest mass party in interwar Romania, able to provide rotary government, with Liberal National Party.

Translate »