Adunările generale ale Astrei de la Deva (1874, 1899 şi 1932)

Autori:

LUCIAN GIURA

Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

MAURA GERALDINA GIURA

Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

Cuvinte cheie: ASTRA, despărţământul Deva, adunări generale, istorie, cultură

Keywords: General Gatherings, The ASTRA Association, Division Deva of ASTRA, History, Culture

Unul dintre cele mai active despărţăminte ale Asociaţiunii a fost cel al Devei, fapt care a determinat conducerea centrală în a destina localitatea drept gazdă a nu mai puţin de trei adunări generale desfăşurate în oraşul de pe Mureş în anii 1874, 1899 şi 1932. Adunările generale anuale, momente importante în istoria Asociaţiunii, locul de adunare, de afirmare şi schimb de opinii ale fruntaşilor, membrilor şi susţinătorilor ASTREI, sunt considerate de către specialişti în domeniu drept momente aşteptate şi gustate de românii înregimentaţi în această mişcare culturală atât pentru paleta largă, bogată, diversificată de manifestări ştiinţifice, culturale şi artistice, de valorificare a posibilităţii culturale locale, cât şi de prezenţa la acestea a unei pleiadei de cărturari din diverse domenii ale ştiinţei şi culturii, de participare a numeroşi membri ai Asociaţiunei.

Valorificând informaţii edite şi inedite, studiul de faţă abordează crâmpeie din bogata istorie a unui despărţământ însemnat al Asociaţiunii ASTRA, cel care şi-a desfăşurat activitatea în Deva şi localităţile arondate ei, detaliind în paginile de faţă aspecte din derularea adunărilor generale ale Astrei desfăşurate precum şi a hotărârile luate aici pentru bunul mers al acesteia.

The General Gatherings of ASTRA from Deva (1874, 1899 and 1932)

Abstract

One of the most active branches of the Association was founded in Deva. The central management organized three general assemblies in Deva in 1874, 1899 and 1932. The annual general meetings, (important moments in the history of the Association, the meeting place of affirmation and exchange of views of the leaders, members and supporters of the ASTRA) are considered by specialists as expected and enjoyed moments of the Romanians involved in this cultural movement. These people appreciated ASTRA both for its rich, diversified scientific, cultural and artistic activities and for the participation of scholars in various fields of science and culture as well as of numerous members of this Association.

This study aims at making the most of the published and unpublished documents. It analyzes fragments of the rich history of a significant ASTRA branch in Deva and in its subordinated towns. Aspects of ASTRA’s general assemblies and the decision taken are also detailed in this study.

Translate »