Alegerile parlamentare din anul 1919 în judeţul Ialomiţa

Autor: VALENTIN GHEORGHE

Cuvinte cheie: alegeri parlamentare, vot universal, partid politic, campanie electorală, Parlament

Keywords: parliamentary elections, universal suffrage, political party, campaign, Parliament

O componentă importantă în evoluţia României interbelice a constituit-o politica. Introducerea votului universal în anul 1918 a dinamizat politica românească interbelică. În comunele şi oraşele judeţului Ialomiţa, activitatea organizaţiilor partidelor politice a fost intensă, la fel ca cea din întreaga ţară. Alegerile judeţene din Ialomiţa din 1919 au fost câştigate de Partidul Naţional Liberal. Un fapt interesant a fost alegerea candidatului Partidului Conservator care reprezenta interesele proprietarilor de pământ.

Translate »