Alegorii sacre în arta baroca oradeana

Allegories sacres dans ľ art baroque ď Oradea au XVIII-ème siècle

Autor: Agata Chifor

Cuvinte cheie: alegorie, Johann Nepomuk Schőpf, baroc, iconografie, Contrareformă

Mots clé: allegorie, Johann Nepomuk Schőpf, baroque, iconographie, Contre-Réforme

Studiul are ca obiect analiza alegoriilor întâlnite în arta religioasă barocă din Oradea. Importante în definirea stilului baroc, alegoriile au contribuit la difuzarea şi evidenţierea implicaţiilor dogmatice specifice Contrareformei. Este prezentată iconografia alegoriilor din pictura bisericilor baroce orădene, remarcându-se frecvenţa acestora în creaţia lui Johann Nepomuk Schöpf, autorul frescelor din Capela Palatului baroc şi Bazilica romano-catolică din Oradea. Sunt analizate implicaţiile confesionale ale unor teme ca: Triumful ceresc al lui Hristos, Virtuţile Cardinale şi Teologale, Ierusalimul celest, Triumful Religiei asupra Ereziei, Triumful Credinţei asupra Idolatriei, Bunul Păstor, Trimiterea celor 12 apostoli.

Ľ art baroque a eu une prédilection pour allegories et emblèmes qui reflète les implications religieuses, éducatives de la Contre-Réforme. Ľ auteur analyse ľiconographie des allegories integrées dans la décoration picturale du baroque ď Oradea, en y relevant la contribution du peintre Johann Nepomuk Schöpf. Les fresques de la Bazilique catholique et de la Chapelle du Palais épiscopale catholique montrent un programme iconographique complexe, pleine des allegories baroque : Le Jerusalème celèste, Le Bon Pasteur, Le Triomphe de la Foi sur ľ Idolatrie, Le Triomphe de la Religion sur ľ Heresie, les Vertus Cardinales et Théologales, Le triomphe celeste de Jesus etc.

Translate »