Analiză şi caracterizare macroscopică a silicolitelor cu scopul stabilirii originii

Analiză şi caracterizare macroscopică a silicolitelor cu scopul stabilirii originii

 Autor: Otis Crandell

În prezent, studiul culturilor preistorice se bazează aproape în exclusivitate pe studiul artefactelor ceramice. Sunt foarte puţine date referitoare la artefactele litice, iar acestea tind să fie minime şi extrem de subiective. Nu există până în prezent nici o metodă standard prin intermediul căreia să fie descrise artefactele.

Metodologia descrisă oferă caracteristicile macroscopice deosebite ale silicolitelor. Aceasta oferă informaţiile de bază, necesare pentru identificarea silicolitelor găsite pe teren sau în siturile arheologice şi pentru asocierea lor cu o anumită provenienţă stratigrafică şi/sau geografică. Astfel de informaţii serveşte pentru a indică precis sursa materiilor prime colectate şi folosite de oamenii primitivi. Printre implicaţiile arheologice potenţiale am putea numi trasarea de modele de colonizare şi migrare, precum şi descoperirea de rute ale transportului şi comercializării materiilor prime brute, cât şi a celor finite. Pe scurt, obiectivul major al acestui studiu este crearea unui sistem obiectiv şi standardizat de caracterizare a silicolitelor în Transilvania.

 

Translate »