Anuarul Sargetia IV – Cuprins

Coperta                                                              Pagina de garda

STUDII, ARTICOLE, COMUNICĂRI, NOTE

 Acad. C. Daicoviciu

În loc de prefață

7

 N. Vlassa Douăsprezece figurine cu cap mobil de la Turdaș

9

 Mircea Rusu Depozitul de bronzuri de la Balșa

17

Octavian Floca  Statuile primitive antropomorfe de la Baia de Criș

41

Traian Bălan Tezaurul de monede dacice de la Bozeș (Orăștie)

51

M. Valea-L. Mărghitan Așezarea dacică de la Câmpuri-Surduc

65

Radu Vulpe Capturarea surorii lui Decebal

75

I.I. Rusu  Comorile regelui Decebal

97

Gh, Anghel Un tezaur de monede de argint din secolul al XVI-lea, descoperite la Lăpușnic (r. Ilia)

109

Beniamin Basa  Contributii la cunoașterea situației și a frământărilor țărănești din comitatul Hunedoarei în preajma răscoalei țăranilor din anul 1784, sub conducerea lui Horia, Cloșca și Crișan

125

Roland Schilling Despre unele aspecte ale producției fierului în Hunedoara în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Pe marginea unui raport al administrației din anul 1827)

137

Constantin Enea Câteva date privind lupta revoluționară a muncitorilor din regiunea Hunedoara (1914-1918)

147

M. Valea, C. Enea si Gh. I. Ioniță Contribuții la cunoașterea situației materiale și a frământărilor țărănimii hunedorene în timpul primului război mondial

161

C. Clemente  Din lirica Frontului Plugarilor

193

Gh. I. Ioniță Încheierea acordului de la Țebea (1935), moment important în lupta PCR pentru crearea Frontului Popular Antifascist

203

Valeriu Butură Contribuții la studiul instalațiilor tehnice țărănești din regiunea Hunedoara

211

N.Dunăre Portul popular din Ținutul Zărandului

227

 

Translate »