Anuarul Sargetia V, 1968

Coperta                                                                       Pagina de garda

ISTORIE VECHE ȘI ARHEOLOGIE

Liviu Mărghitan O nouă așezare neolitică pe Valea Mureșului 7
Ioan Aldea O statuetă cu cap mobil de la Petrești 11
Beniamin Basa O așezare de la sfarșitul epocii bronzului 15
Liviu Mărghitan Despre o veche descoperire arheologică din sudul județului Hunedoara 23
Beniamin Basa Depozitul de obiecte de bronz de la Rapolt 31
Octavian Floca Pagus Miciensis 49
I.    Winkler, L. Chițu Villa rustica de la Aiud. Câteva observații privind villae-le rusticae din Dacia Superior 59
I.I. Rusu Inscripții romane din județul Hunedoara 87
Volker Wollmann Monumente sculpturale din Germisara 109
Octavian Floca, 

Valentin Vasiliev

Amfiteatrul militar de la Micia 121

ISTORIE MEDIE

Gheorghe Anghel Date noi în legătură cu apeductele de la Alba Iulia 155
Rodica Irimescu Sofroni Tezaurul feudal din secolul XVII-XVIII de la Geoagiu 165
Traian Bălan Atacul asupra Devei în timpul răscoalei populare din 1784-1785 181
Liviu Botezan Contribuții la studiul organizării sesiilor iobăgești din comitatul Hunedoara la inceputul secolului al XIX-lea 195
Roland Schilling Din lupta muncitorilor de pe domeniul Hunedoarei împotriva exploatării, în prima jumătate a secolului al XIX-lea 215

ISTORIE MODERNA SI CONTEMPORANĂ

Liviu Maior Aspecte ale desfășurări revoluției din 1848-1849 în comitatul Hunedoara 227
Georgina Suciu, 

Octavian Rotaru

Câteva documente inedite cu referire la evenimentele petrecute în 1849 la Zlatna 235
Ion Lungu Aspecte ale revoluției industriale în mineritul din Valea Jiului 243
Ion Munteanu Contribuția țărănimii la cucerirea independenței 251
Gelu Neamțu Din lupta intelectualității hunedorene împotriva dualismului austro-ungar (1881-1883) 265
Ion Poporogu Din istoricul exploatării miniere și începuturile luptei revoluționare a minerilor din Lupeni 285
Nicolae Ceachir 

Vasile Radu

P. Cinghiță

Traian Vuia neobosit luptător pentru unitatea națională 295
Aurel Decei Procesele verbale ale ședințelor Comitetului Național Român din Deva și alte documente privind comitatul Hunedoara în anii 1918-1919 311
Nicolae Toderici 

Ion Stepanescu

Situația minerilor din valea Jiului (unele aspecte din perioada 1929-1933) 379
Ion Poporogu Contribuții la cunoașterea grevei minerilor de la  Lupeni din august 1929 393
N. Toderici 

P. Munteanu

Din eforturile pentru organizarea muncitorilor băieși. Uniunea muncitorilor din industria minieră din România 401
Gheorghe I. Ioniță 

Mircea Valea

Partidul comunist în fruntea luptei dusă de forțele patriotice din România în anii 1933-1944, pentru apărarea drepturilor și libertăților democratice, împotriva primejdiei fasciste, pentru apărarea integrității teritoriale, a independenței și suveranității țării 421
Ion Frățilă Contribuții documentare la lupta muncitorimii hunedorene împotriva fascismului și războiului 437
Vasile Radu Contribuții la cunoașterea situației social-politice a maselor muncitoare din fostul ținut Mureș în timpul dictaturii regale 449
Ilie Avram Aportul frontului plugarilor la lupta maselor muncitoare hunedorene pentru transformări democratice (23 august 1944-6 martie 1945) 463

CULTURA

Cornel Stoica, 

Mircea Valea

Contribuții la cunoașterea dezvoltării învățământului în ținutul Hunedoarei de-a lungul vremurilor 471
Vasile Șchiopu 

Rodica Irimescu Sofroni

Contribuții la cunoașterea școlilor regimentului I românesc de graniță de la Orlat 495
Constantin Clemente Mihai Eminescu la Alba Iulia și în tipăriturile Orăștiei 505
N. Ciachir, 

V. Radu

Mărturii despre Mihail Kogălniceanu, Spiru Haret, Aurel Vlaicu și Octavian Goga 511

ETNOGRAFIE

Valeriu Butură Construcții și instalații țărănești din județul Hunedoara în secția aer liber a Muzeului etnografic al Transilvaniei din Cluj 519
Cornel Irimie Tipuri tradiționale de instalații tehnice populare în zonele sudice ale fostei regiuni Hunedoara 531
Nicolae Dunăre 

Maura Dunăre

Țesături și alesuri populare din Țara Zarandului 549
Ion Valeriu Todea Ținătoarele de praf de pușcă din coarne de cerb 577

ȘTIINȚELE NATURII

Iustinian Petrescu 

Anișa Nuțu

Câteva considerații asupra florei tortoniene de la Tâmpa 585
Ștefan Schreiber 

Anișa Nuțu

Rarități în flora dealurilor Devei 589
Elena Poporogu Contribuții la cunoașterea faunei de protozoare din minele de cărbune din bazinul Petroșeni 603
Elena Poporogu Prezența lui Ursus Spelaeus Rosenm în peștera Roșia din Valea Jiului 609
Cornel Stoica Izvoare minerale în depresiunea Băița 621
Bujor Vulcu Continutul apelativului deal și tipuri de deal în terminologia geografică populară din împrejurimile Orăștiei 625

NOTE

Ion Frățilă O valoroasă contribuție la cunoașterea luptei proletariatului  
Tiberiu Istrate Din trecutul de luptă al țărănimii hunedorene  
Liviu Mărghitan 

Ioan Andrițoiu

Obiecte recent intrate în colecțiile Muzeului Județean Hunedoara-Deva  
Gheorghe Armășescu O formă eficientă în activitatea educațivă de masă –caravana muzeistică  
Ioan Andrițoiu Sumarul volumelor I-IV (1937-1966)  

 

Translate »