Anuarul Sargetia VII SN – Cuprins

Coperta                               Pagina de titlu

Iosif Vasile Ferencz

Téglás Gábor (23 martie 1848-4 februarie 1916)

Téglás Gábor (23 March 1848-4 February 1916)

7

ARHEOLOGIE

STUDII ŞI ARTICOLE

Cătălin Cristescu,
Ioan Alexandru Bărbat

Noi descoperiri privind sfârşitul primei epoci a fierului în Transilvania. Contextele funerare de la Bacea (jud. Hunedoara)

New Discoveries Regarding the End of the Early Iron Age in Transylvania. The Funerary Contexts from Bacea (Hunedoara County)

11

Valentina Cetean,
Iosif Vasile Ferencz

Studiu mineralogic preliminar privind tipurile de roci de pe şantierul arheologic Ardeu – Cetăţuie, jud. Hunedoara

Preliminary Mineralogical Study on the Types of Rocks from Ardeu – Cetăţuie Archaeological Site, Hunedoara County

45

Marius Gheorghe Barbu

Opus incertum sau opus mixtum la Ulpia Traiana Sarmizegetusa? 

Opus incertum or opus mixtum at Ulpia Traiana Sarmizegetusa?

67

Ana Cristina Hamat

Inele sigilare descoperite pe teritoriul Daciei romane 

Signet Rings Discovered on the Territory of Roman Dacia

85

Beatrice Ciută

Consideraţii privind grădinile romane în anticul Apulum 

Remarks about Roman Gardens from Ancient Apulum

109

RAPOARTE ŞI NOTE ARHEOLOGICE

Dinu Ioan Bereteu

Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Cluj (II) 

Contributions to the Archaeological Repertory of Cluj County (II)

129

Octavian-Cristian Rogozea,
Petru Rogozea

Contribuţii la repertoriul aşezărilor atribuite epocii bronzului din vestul României (I) 

Contributions to the Repertory of Bronze Age Settlements from Western Romania (I)

139

Dinu Ioan Bereteu

Fortificaţia din a doua epocă a fierului de la Sebiş (jud. Bistriţa-Năsăud) 

The Late Iron Age Fortification from Sebiş (Bistriţa- Năsăud County)

201

Claudiu Munteanu

A Roman Age Votive Offering in the archaeological Feature C 018 from Cristian I, Sibiu County

O depunere votivă de epocă romană în complexul arheologic C 018 de la Cristian I, judeţul Sibiu 

231

Oana Tutilă,
Ioan Alexandru Bărbat

Fibule romane de pe valea Târnavei Mici 

Roman Brooches from Târnava Mică Valley

239

Timea Varga,
Dinu Ioan Bereteu

A Roman Settlement at Cojocna (Cluj County)

O aşezare romană la Cojocna (jud. Cluj)

247

 ISTORIE
STUDII ŞI ARTICOLE

Tudor-Radu Tiron

Din nou despre corbul cu inel în cioc. Reprezentări ale stemelor Hunedoreştilor într-un manuscris din colecţia Bibliotecii de Stat Bavareze 

De nouveau sur le corbeau tenant une bague dans son bec. Les illustrations des armes de la famille de Hunedoara dans un manuscrit faisant partie de la collection de la Bibliothèque d’État de Bavière

255

Cornel Tatai-Baltă

Receptarea xilogravurii lui Albrecht Dürer, Regele David, 1499, în tipografii de la Iaşi şi Bucureşti din secolele XVII-XVIII 

The Echo of Albrecht Dürer’s Woodcut, King David, 1499, in Printing Houses from Iaşi and Bucharest during the 17th-18th Centuries

275

Mircea-Gheorghe Abrudan

Georg Paul Binder (1784-1867): viaţa, activitatea şi opera unui superintendent uitat al Bisericii Evanghelice C.A. din Transilvania 

Georg Paul Binder (1784-1867): The Life, the Activity and the Work of a Forgotten Superintendent of the C.A. Evangelic Church from Transylvania

281

Maxim (Iulius-Marius)
Morariu

Despărţământul Astra Bistriţa de la înfiinţare şi până la Marea Unire 

Bistriţa Department of Astra from the Foundation and until the Great Union

303

Marin Pop

Evoluţia organizaţiilor Partidului Naţional Român din Ardeal şi Banat în perioada 1923-1925. Alegeri parlamentare parţiale 

The Evolution of the Romanian National Party Organizations in Transylvania and Banat from 1923- 1925. Partial Elections

313

Minodora Damian

Noi informaţii asupra învăţământului din Valea Dunării în perioada interbelică (cazul aşezărilorBerzasca şi Belobreşca) 

Des nouvelles informations concernant l’enseignement de la Vallée du Danube de la période d’entre les deux guerres (la situation des localités Berzasca et Belobreşca)

333

Eugen Mioc

Germanii din Banat în primele două decenii de regim comunist (1945-1965) Les allemands de Banat dans le deux premières décennies du régime communiste (1945-1965)

347

Camelia Gabor

Lucrări semnate Irimie Nicolae în Colecţia de Artă a muzeului devean

Irimie Nicolae Works in the Museum of Dacian and Roman Civilization’s Art Collection

359

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Alin Henţ

Valeriu Sîrbu, Cătălin Borangic, Pumnalul sica în nordul Dunării (~200 a. Chr. – 106 p. Chr.): Semiotica marţială a puterii

Le poignard sica au nord de Danube (~200 av. J.-C. – 106 ap. J.-C.): Sémiotique martiale du pouvoir], Brăila, Ed. Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2016, 247 p., (ISBN 978-606-654-188-6)

371

Cătălin Cristescu

Mariana-Cristina Popescu, Hellenistic and Roman Pottery in pre-Roman Dacia, Bibliotheca Musei Napocensis, XL, Bucureşti, Ed. A.R.A. – „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, 2013, 280 p.,
(ISBN 978-973-88645-7-9)

377

Daniel I. Iancu

Petre Ugliş Delapecica, Jurnal de război din anii 1914-1919 [War Diary from the Years 1914-1919], editori Ioana Rustoiu, Marius Cristea, Tudor Roşu, Smaranda Cutean, Seria Memoriale, I, Alba Iulia, Ed. Altip, 2015, 245 p., (ISBN 978-973-117-561-4)

383

IN MEMORIAM

Adriana Pescaru

In memoriam Olimpia-Florica Palamariu (1950-2016)

387

   Lista abrevierilorhttp://www.anuarulsargetia.ro/lista-abrevierilor-4

391

Translate »