Anuarul Sargetia XXXIII

Coperta                                             Pagina de titlu

STUDII ŞI ARTICOLE

ISTORIE VECHE ŞI ARHEOLOGIE

Dan Mărgărit, Loredana Niţă

Situl paleolitic de la Cremenea-Poieniţă, judeţul Covasna. O încercare de reinterpretare din perspectivă tehno-tipologică 

The Paleolithic site from Cremenea-Poieniţă, Covasna County. A techno-typological analysis

9

Marian Cosac

O reevaluare a contextului descoperirii osemintelor umane din galeria m a Peşterii Muierilor de la Baia de Fier .

A new estimation for the human bones context of discovery in the M Galery of Muierilor Cave from Baia de Fier

19

Romică Pavel

Afinităţile culturale ale paleoliticului din sud-vestul Transilvaniei cu regiunile învecinate .

The cultural affinities of paleolithic from south-west Transylvania with the areas from neighbourhood

29

Gruia Fazecaş

O tăbliţă de lut de la Suplacu de Barcău .

A clay tablet from Suplacu de Barcău

41

Ioan Bejinariu

Cercetările arheologice de la Giurtelecu Şimleului – „Coasta lui Damian” (iii). Descoperirile culturii Coţofeni .

The archaeological researches from Giurtelecu Şimleului – „Coasta lui Damian” (iii). The Coţofeni`s culture discoveries

51

Nicolae Cătălin Rişcuţa

Descoperiri arheologice din zona Roşia Montană (judeţul Alba) .

Découverte archéologiques dans la zone Roşia Montana (département Alba)

95

Berecki Sándor,

Daróczi-Szabó László,

Daróczi-Szabó Márta

Archaeozoological Finds from Ernei – “Quarry”.

Descoperiri arheozoologice de la „Cariera” Ernei

121

Gabriel Crăciunescu

Despre semnificaţia unor piese de lut .

À propos de la signification de certaines pieces d’argile

131

Otis Crandell

Macroscopic Analysis and Characterisation of Chert for Provenance Purposes .


Analiză şi caracterizare macroscopică a silicolitelor cu scopul stabilirii originii

137

Ferencz Iosif Vasile

Repere celtice în „Ţara Haţegului”.

Celtic marks in “Ţara Haţegului”

165

Cristian Dima

Pinteni dacici din epoca regatului .

Spurs belonging to the dacian kingdom period

179

Radu Ota

Date noi privind cultul lui Aesculapius la Apulum .

New data on Aesculapius cult in Apulum

197

Anca Timofan

Un fascinum descoperit în Colonia Aurelia Apulensis. Oculus malignusşi rolul apotropaic al amuletelor falice.

A fascinum discovered in Colonia Aurelia Apulensis.

oculus malignus and the apothropaic role of phallic amulets

205

Radu Ota

O statuetă a Venerei aflată la Apulum .

A statue of Venus found at Apulum

217

Gică Băeştean

Aprovizionarea cu apă a castrelor din Dacia.

Water supply of military camps in roman Dacia

223

Alexandru Gh. Sonoc

Morţi fără morminte, morminte fără morţi. Câteva consideraţii asupra problemei cenotafelor din necropolele romane provinciale din Dacia .

Gräberlose Toten, totenlose Gräber. Einige Betrachtungen zur Frage der Kenotaphen aus den provinzialrömischen Gräberfelder aus Dakien

231

Daniel-Costin Ţuţuianu

Necropola medieval-timpurie de la Deva Micro 15. Date vechi – consideraţii noi.

Early medieval necropolis from Deva – Micro 15. Old informations – New considerations

255

Ionuţ Codrea

Pietrari şi zidari în arhitectura religioasă din Transilvania (surse privitoare la meşterii constructori, secolele xiii – xvi).

Masons and brick masons in religious architecture in Transylvania (sources regarding master builders 13en – 16en centuries)

271

Ionuţ Codrea

Meşterii constructori din Transilvania – secolele xiii – xvi .

Master builders in Transyvania (13en-16en centuries)

281

MISCELANEA

Mihai Chiriac

Câteva reprezentări ale echipamentului militar roman din Dacia pe monumente şi alte artefacte.

Some representations of the roman military equipment from Dacia to the monuments and artefacts

301

MUZEOLOGIE, RESTAURARE – CONSERVARE

Iolanda Turcu

Muzeografia – domeniu al ştiinţelor conexe.

Museography – multidisciplinary sciences domain

311

Silvia Galea

Reorganizarea depozitului de arheologie de la Muzeul de Istorie din Sibiu.

Die reorganisierung des archäologische Depot des Historische Musseum von Hermanschtadt

335

Ramona Staicu

Colecţia de grafică documentară a Muzeului de Istorie. Aspecte generale de conservare.

The Documentary Graphics Collection of the History Museum General Conservatory Items

343

Ştefan Viorel Papp

Consideraţii privind eficientizarea activităţii de evidenţă a patrimoniului .

Considérations concernant l’efficientization de l’activité d’evidence du patrimoine

349

Dorina Ţiplic

O lucrare de excepţie din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal, expusă la Budapesta şi Luxemburg. Probleme de conservare.

A special masterpiece from National Museum Brukenthal collection, exposed at Budapest and Luxemburg. Conservation issues

355

Mihaela Beceanu, Ioana Popiţiu

Restaurarea unor piese dacice din fier.

Restoration of a dacian iron objects

359

RECENZII

Iosif Vasile Ferencz

Valeriu Sîrbu, Nicolae Cerişer, Vasile Romulus Ioan, Un depozit de piese dacice din fier de la Piatra Roşie (sat Luncani, judeţul Hunedoara), Bibliotheca Septemcastrensis XV, Sibiu 2005 – serie editată de Prof. univ dr. Sabin Adrian Luca, 105 p. 

367

Gică Băeştean

Gh. Papuc, Tomis I. Aprovizionarea cu apă a cetăţii Tomis în epoca romană şi romană târzie, Constanţa, 2005, 145 p., 17 il.

369

VARIA

Norme de publicare 

375

Abrevieri 

379

Translate »