anuarul-sargetia-xxxiv

Coperta                                               Pagina de titlu

SUMAR SOMMAIRE INHALT CONTENS

 

Ioachim Lazăr

Dr. Vasile Ionaş la a 60-a aniversare

Dr. Vasile Ionaş at the 60 th anniversary

13

 

istorie

 

Vasile Mărculeţ

 

Basarab Ier a-t-il gouverné aux Bouches du Danube? Considérations concernant le début de la domination de la Valachie sur le sud-ouest de Boudgeak 

A stăpânit Basarab I la nord de Gurile Dunării? Consideraţii privind începutul stăpânirii Ţării Româneşti asupra sud-vestului Bugeacului

 

 

19

Vasile Mărculeţ

Interese, conflicte şi competitori în comerţul de la gurile Dunării şi limanul Nistrului la sfârşitul seco-lului al xiii-lea şi în secolul al xiv-lea 

Interests, conflicts and competitors of the trade from the Danube’s mouths and Nister’s bank at the end of the 13th century and in the 14th one

 

 

31

 

Octavian Tătar

Formule de protocol în tratatele habsburgo-transilvănene din anii 1540-1570 – între tradiţie şi modernitate 

Protocol formulas in the habsburg-transylvanian treaties from 1540-1570 – between tradition and modernity

 

 

55

Dan Ivănuş

Sigilii şi ştampile de vecinătăţi sibiene.

Des sceaux et des estampilles qui ont appartenu aux voisinages de la zone de Sibiu

63

Ileana Dârja

Tentaţia lui Homo Europaeus: Episcopul romano-catolic Batthyány ignác (1741-1798)

Homo Europaeus’ temptation the catholic bishop Batthyany Ignac (1741-1798)

 

69

Petre Din

Violenţă şi răscoală în spaţiul transilvănean la 1784 

Violence and revolt in Transylvania at 1784

101

Liviu Botezan

Tabele statistice privind categoriile de ţărani aserviţi proprietarilor feudali din comitatele Hunedoara şi Zarand la 1820 

Tableaux statistiques concernant les catégories des paysans subjugués aux nobles des comitats Hunedoara et Zarand en 1820

 

 

109

 

Dorin-Ioan Rus

Distrugerea Reghinului în noiembrie 1848

Die zerstörung sächsisch-reens im november 1848

123

Dorel Marc

Implicarea studenţilor topliţeni în sprijinul Mişcării Memorandiste din timpul dualismului austro-ungar. Atitudinea lui Elie (Miron) Cristea faţă de mişcarea memorandistă 

Die verwicklung der studenten von Toplicza in der unterstützung von memorandistischen bewegung in dem jahre 1893. die haltung von Elie (Miron) Cristea der memorandistische bewegung gegenüber

 

 

 

137

Camelia Elena vulea

Modalităţi de instituire a preoţilor în vicariatul greco-catolic al Haţegului (1850-1918)

Ways of instituting the priests in the greek-catholic diocese of Hateg [1850-1918]

 

143

Maria Basarab

Vicariatul greco-catolic Haţeg. File de cronică 

Le vicariat greco-catholique Hateg. Les reperes historiques

161

Lucian Petru Lăcătuş

Rolul ortodoxiei în dezvoltarea sentimentului naţional în Transilvania 

The role orthodoxies in the development national feelings in Transilvania

 

165

Petre Din

Intrarea împăratului Francisc Iosif I în 1852 în Transilvania. Discurs şi reprezentare 

The entering of king Francisc Joseph the 1st in Transylvania in 1852. Discourse and representation

 

173

Viorica Suciu,

Zevedei-Ioan Drăghiţă

Din corespondenţa lui Ioan Pop Reteganul cu Ioan Micu Moldovan 

La correspondance de Ioan Pop Reteganul avec Ioan Micu Moldovan

 

179

Rozália Poráczky

Evenimente cultural-ştiinţifice pe paginile periodi-celor maghiare din Transilvania în a doua jumătate a secolului al xix-lea 

Des événements culturelles scientifiques dans les pages des publications périodiques hongroises de Transylvanie dans la deuxième moitié du XIXème siècle

 

 

189

Lavinia-Dacia Gheorghe

Învăţători şi preoţi transilvaneni în Dobrogea secolului xix, până la revenirea Dobrogei la ţară 

Transylvanian teachers and priests in Dubrodjea of the xix century Dobrudjea’s return to the country

 

197

 

Marius Bârlianu

Organizarea administrativă a Scaunului Orăştiei între 1867-1914 

The administrative organisation of the district ofOrastie between 1867-1914

 

209

 

 

Petru Magdău

Aspecte privind activitatea tipografică a lui Ioan Micu Moldovan (1877-1879) 

Qualche aspetti riguardanti l’attività tipografica di Ioan Micu Moldovan (1877-1879)

 

223

 

 Voichiţa Biţu

Memoria colecţiilor bibliotecii Astra: Ioan Pop Reteganul 

The memory of Astra library collections: Ioan Pop Reteganul

 

249

Gherghina Boda

Hunedorenii şi Anul Milenar Maghiar (1896). Relatări în Gazeta Transilvaniei

Les habitants du département de Hunedoara et l’Année Millénaire Hongrois (1896). Des récits dans le journalGazeta Transilvaniei

 

259

Gherghina Boda

Anul Milenar şi „Afacerea Pulszky” reflectate în paginile Gazetei Transilvaniei.

L’Année Millenaire de l’„Affaire Pulszky” reflété dans les pages du journal Gazeta Transilvaniei

 

263

Daniela Stancu

Ion Pop Reteganul – redactor şi editor

Ion Pop Reteganul – editor and publisher

269

Valeriu Giuran

Aspecte privind activităţile Diviziei 1 Infanterie Română în perioada 1883-1900 

Aspects sur activités de la première division d’infanterie roumaine pendant la période 1883-1900

 

277

Ana Maria Vele

Aspecte referitoare la revizuirea articolului vii al Constituţiei din 1866 consemnate în rapoartele diplomatice franceze 

Aspects related to revise of the VIIth article of the Constitution from 1866 consignment in French diplomatic rapports

 

 

285

Carmen-Maria Barna

Consideraţii privind învăţământul primar confesional greco-catolic din Valea Jiului în perioada 1867-1918 (i)

Considération concernant l’enseignement élémentaire confessionnel gréco-catholique dans la Vallée du Jiu dans l’intervalle 1867-1918 ( I )

 

295

Ioachim Lazăr

Contribuţia locuitorilor Ţării Haţegului la realizarea Marii Uniri din 1918 

La contribution des habitants du pays de Haţeg à la réalisation de la grande union de 1918

 

307

Dan Ivănuş

Drapelul uniunii foştilor legionari români Sibiu 1918-1919 

Le drapeau de l’union des anciens légionnaires roumains Sibiu 1918-1919

 

369

Ionela Simona Mircea

Catedrala Încoronării, 15 octombrie 1922. Încoronarea suveranilor României Mari. Regele Ferdinand i şi Regina Maria (din colecţiile muzeului din Alba Iulia) 

The Coronation Cathedral, 15 October 1922. The Coronation of Great Romania sovereigns king Ferdinand i and Queen Mary (from the collections of the Museum from Alba Iulia)

 

 

 

373

Maria-Cristina Ploscă

Repere din activitatea asociaţiei generale a românilor uniţi din Vicariatul Haţeg 

Marks from the Action of the United Romanians General Association in Haţeg Vicarage

 

383

Cristina Mandae

Contribuţii bănăţene la istoriografia interbelică 

Les contributions de la région de Banat a l’historio-graphie d’entre les guerres

387

Dan Demşea

Reactivarea fiefului electoral al lui Vasile Goldiş în Protopopiatul Ortodox Român al Radnei (1930-1932)

La récupération de fief électoral du Vasile Goldiş Dans le Protoprêtre (Protoprêsbyterat) Orthodoxe roumain de Radna (1930-1932)

 

395

Maria-Cristina Ploscă

Cultură şi viaţă socială interbelică în paginile revistei „Cele trei Crişuri” 

Culture and social life, between wars in journals’ pages „Cele trei Crişuri”

 

403

  Marin Pop

Alegerile parlamentare parţiale din februarie 1936 în judeţul Hunedoara 

Partial parliamentary elections from February 1936 in Hunedoara County

 

409

Adela Herban

Prizonierii de pe teritoriul României – o permanenţă în relaţiile diplomatice România – Vatican (1939- 1944) 

Les prisonniers sur le territoire de la Roumanie – une permanence dans les relations diplomatiques la Roumanie – Vatican (1939-1944)

 

 

425

Adela Herban

Relaţiile diplomatice România – Vatican (1940 – 1944). Problema evreiască 

Les relations diplomatiques Roumanie – Vatican (1940-1944). Le problème hébraïque

 

439

Darius Miheţ

Construcţii ecleziastice devene 

Ecclesiastic buildings in Deva

469

Ana Mund

Minorităţile naţionale ale judeţului Hunedoara în prima jumătate a sec. xx 

National minorities of Hunedoara County during the first half of xx century

 

473

Mircea Baron

Consideraţii privind activitatea casei de pensiuni a funcţionarilor societăţii „Mica” din complexul minier de la Brad 

On the operation of the pensions house for the managing personnel in „Mica” company belonging to the Brad mining complex

 

 

481

Darius Miheţ

Întovărăşirile agricole din judeţul Hunedoara 

Les associations agricoles de la région Hunedoara

499

Denisa Florentina Bodeanu

 

Diplomaţi americani sub lupa securităţii – Cazul delegaţiei Mark Siljander 

usa diplomats closely watched by the state security – the case of Mark Siljander’s delegation

 

521

Cornel Crăciun

Ipostaze ale adolescenţei în filmul românesc

Hypostases de l’adolescence dans la cinématographie roumaine

541

ISTORIA CULTURII

 

Doina Dreghiciu,

Gabriela Mircea

Efemeride tipografice din deceniul al treilea al secolului al xix-lea, păstrate în Biblioteca veche a muzeului din Alba Iulia 

Des éphémérides”typographiques de la troisième décennie du xixème siècle gardées dans la “Biblio-thèque ancienne” du muse d’Alba Iulia

 

 

561

Maria Basarab

Un colligat post-incunabul pentru uz didactic

Un colligat post-incunable pour l’emploie didactique

577

Ioan Oros

Ipostaze ale insecurităţii cărţii după însemnările de pe cartea românească veche din Ţara Silvaniei (sec. xvii-xix) 

Ipostases de l’insécurité du livre d’après les notices à la main sur l’ancien livre roumain de „Ţara Silvaniei” (Pay de Sylvanie), xviie-xixe siècles

 

 

583

Dana Doltu

De la clasicism spre iluminism sau cartea franceză de secol xviii în colecţia Brukenthal 

Le livre français du xviiie siècle dans la collection Brukenthal

 

591

Teodora Camelia Ancateu

Atitudini succesionare în însemnări de carte de pe teritoriul comitatului Alba de Jos din perioada secolului al xviii-lea (preliminarii) 

Attitudes succésionnaires sur les notes marginales des livres dans le comitat alba de jos, à l’époque du xviii-ème siècle (estimations préliminaires)

 

 

603

Gabriela Mircea,

Ioan Mircea

Restituiri istorice legate de o scrisoare a protopopului Veneţiei de Jos, Ioan Clain, adresată vlădicii Ioan Bobb, în 30 mai 1788 

Récupérations et interprétations historiques concernant une lettre du pope de Venetia de Jos, Ioan Clain, adressée à Ioan Bobb, le 30 mai 1788

 

 

609

Maria Basarab,

Georgeta Deju

Însemne mănăstireşti aflate pe cărţi vechi din Biblioteca muzeului devean 

Notes sur les vieils livres en provenant des couvents

 

623

Georgeta Deju,

Cristina Bodó

Bibliotecarii „Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara”(„Hunyadvármegyei történelmi és régészeti társulat”) 

Les bibliothèquaires de la Societé d’Histoire et d’Archéologie du Comitat de Hunedoara

 

 

633

Elena Muscă

Ioan Pop Reteganul – redactor şi colaborator activ al Gazetei de duminică 

Ioan Pop Reteganul – editor and active contributor of Sunday Journal

 

645

Maria Basarab

Un catalog al cărţilor Reuniunii învăţătorilor greco-catolici din ţinutul Haţegului .

Un catalogue des livres de la Réunion des instituteurs greco-catholiques de la zone de Haţeg

 

651

Ciprian Drăgan

Regulamente şi statute ale bibliotecilor din comitatul Hunedoara la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX 

Les règlements et les statuts des bibliothèques du département de Hunedoara à la fin du XIX-éme siècle et le début du XX-ème siècle

 

 

655

Ioan Oros

Istoriografia asupra cărţii româneşti din Transilvania, în perioada interbelică 

L’historiographie de l’ancien livre roumain de Transylvanie, pendant l’entre deux-guerres

 

661

Corina Bejinariu

Muzeul în contextul preocupărilor legate de prezervarea patrimoniului cultural imaterial

The museum in the framework of concerns related to the preservation of the immaterial cultural heritage

 

673

Olga Beşliu,

Petre Beşliu Munteanu

Catalogul pieselor provenite de la biserica azilului din Sibiu 

The historical and archaeological objects from the hospital church in Sibiu

 

681

ISTORIA ARTEI

 

Aurelia Cozma

Din istoria teatrului sibian

Sibiu theater historical notes

695

Vasile Marinoiu

Meşteri iconari din Gorj, în secolele al xviii-lea şi al xix-lea 

Painter of icons from Gorj County in XVIII and XIX centuries

 

703

Oana Slăvuică

Epitafe din secolele xviii-xix aparţinând colecţiei Muzeului Naţional de Artă al României 

Eighteenth and nineteenth century epitaphioi from the collection of the national museum of art of Romania

 

707

Elena Popescu

Pictura religioasă a pictorului Mişu Popp 

Das religiöse schaffen des malers Mişu Popp

719

Alice Tamas

Ferestre spre cer. Consideraţii privind prelucrarea sticlei pentru iluminat în secolul xix şi xx .

Windows on the sky. The history of glassory workshop on 19th and 20th century

 

765

Elena Popescu

Scena alegorică, mitologică şi istorică în creaţia lui Mişu Popp 

The allegorical and mythological scene

 

779

Doina Ionescu

Alois Riegl şi contribuţia sa la consacrarea metodei de cercetare în istoria artei 

Alois Riegl et sa contribution a la confirmation de la méthode de recherche dans le domaine d’histoire d’art

 

793

DEMOGRAFIE

 

Dominuţ Pădureanu

Consideraţii privind toponimul „plai” (cu referiri speciale la arealul Ţării Moţilor) 

Considerations concernant le toponyme „plai“

 

801

Camelia Stanciu

Epidemia de holeră din 1873 pe teritoriul Transilvaniei. Cauze şi efecte 

The cholera pest hole from 1873 on Transylvania’s demesne. Causes and effects

 

807

Vasile Marius Bârlianu

Evoluţia demografică a scaunului Orăştie între 1867 –1914 

The demographic evolution of the district of Orastie between 1867 – 1914

 

813

Ioan Mărculeţ

Populaţia ortodoxă în cadrul structurii confesionale a Transilvaniei între anii 1930 şi 2002 

La population orthodoxe dans le cadre de la structure confessionnelle de la Transylvanie entre 1930 et 2002

 

821

ETNOGRAFIE

 

Ionela Simona Mircea

Teorii asupra originii, caracterului şi fundamentului proprietăţii 

Theories about the origin, characteristic and basis of property

 

827

Alina Ioana Şuta

Problematica alimentaţiei populaţiei rurale româneşti transilvănene reflectată în presa vremii la mijlocul secolului al xix-lea şi începutul secolului xx .

Alimentation problems of the Romanian village people from Transylvania as it’been reflected by the middle XIXth and beginning of the XXth century press (newspapers)

 

 

837

Daniela Sorea

O abordare din perspectivă individuatoare a ceremoniei agrare a cununii în Ţara Oltului 

Une approche d’une perspective individuante sur la cérémonie agraire de couronne au Pays de l’Olt

 

843

Carmina Maior,
Valerie Deleanu

Troiţele – necesitatea repertorizării; propuneri de tipologie 

Roadside crosses-the necessity of cataloguing; typo-logical suggestions

 

851

Maria Jeanina Şerdan

Investigarea cimitirelor creştine urbane din România modernă şi contemporană (1880-1950) 

L’investigation des cimetières urbains de Roumanie moderne et contemporaine

 

859

MUZEOLOGIE

 

Gherghina Boda

Conjunctura culturală a apariţiei muzeelor în Transilvania 

La conjoncture culturelle de l’apparition des musées en Transylvanie

 

875

Dan Demşea

Iniţiative muzeale arădene până la 1881. Colectii, colecţionari, donatori, cercetători, expoziţii.

Initiatives aradoises de créer des musées (jusqu’a 1881). Collectionneurs, collections, donateurs, chercheurs, expositions

 

903

Elena Muscă

Tehnologii moderne pentru realizări expoziţionale şi practici financiare adecvate.

Modern technologies for proper exhibitions and financial practices

 

909

Vasile Sarca

Din istoricul secţiei de artă a muzeului Ţării Crişurilor din Oradea din perioada funcţionării sale în palatul baroc (1971-2005) 

Recording proposal regarding the former exhibition places through putting in equation, as complementary method to visual and descriptive fixing

 

 

915

recenzii

 

Ronald Hochhauser

Liviu Borcea, Mihai Apan, Istoria tramvaiului din Oradea, municipiul Oradea, regia autonomă Oradea transport local, Oradea, 1996, 160 pagini 

 

 

923

Gabriela Mircea

Anca Elisabeta Tatai, Xilogravura de la Sibiu (sfârşitul secolului al xviii-lea – începutul secolului al xix-lea), Alba Iulia, editura Altip,2007, 132 pagini

 

 

927

CRONICA ACTIVITĂŢII MUZEALE

 

Ioachim Lazăr

Cronica activităţii cultural – ştiinţifice a Secţiilor de Istorie şi Artă şi Relaţii cu Publicul a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 2005-2007 

La chronique de l’activité de la Section d’Histoire et d’Art et de la Section des Relations Publiques du Musée de la Civilisation Dacique et Romaine Deva dans les années 2005-2007

 

 

 

931

A b r e v i e r i

943

 

Translate »