Apariţia mişcării de emancipare a femeii în Vechiul Regat

MARIA-CRISTINA PLOSCĂ

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

Cuvinte cheie: vechiul regat al României, asociaţii şi societăţi feministe, Liga femeilor Iaşi

Keywords: Old Romanian kingdom, associations and feminist reunions, Womens Leagues Iaşi

În vechiul regat al României legislaţia medievală şi-a păstrat aplicabilitatea până la 1865 când a apărut Codul Civil, care menţinea femeia căsătorită subordonată bărbatului în toate manifestările publice. Educaţia femeii însă a fost o preocupare înscrisă în programele revoluţiei de la 1848, la revoluţie participând şi Ana Ipătescu, Maria Rosetti, Sevastiţa Bălcescu, Zoe Golescu. Femeile române au participat şi la efortul naţiunii române din timpul războiului de independenţă, prin comitetele de femei care au sprijinit frontul prin strângerea contribuţiilor în bani şi obiecte.

Primul proiect de lege care deschidea o cale îngustă femeii de a participa indirect la alegerile comunale. Proiectul a fost adoptat în 1878.

În acea perioadă au fost create câteva tipuri de societăţi pentru femei: societăţi de binefacere, de ajutor sau filantropice; de emancipare politică, socială, economică şi juridică; de tip Crucea Roşie sau societăţi feministe ale naţionalităţilor.

O bogată activitate a desfăşurat Liga Femeilor din Iaşi, condusă de Cornelia Emilian. Altă asociaţie a fost înfiinţată tot la Iaşi în 1908, preşedintă de onoare fiind Emilia Humpel din comitetul de conducere făcând parte Aneta Socor, Tereza Stratilescu, Maria Buţureanu.

În Bucovina au luat fiinţă reuniuni de femei după modelul celor transilvănene, prima dintre acestea fiind constituită la Cernăuţi.

The Rising of Women’s Movement in Old Kingdom of Romania

Abstract

In the Old Kingdom of Romania, the mediaeval laws kept their valability until 1865 when Civil Law has appeared that was keeping married women under men’s rule in public duties.

Women’s education was included in the 1848 warpath, through the revolutionists also have participated Ana Ipătescu, Maria Rosetti, Sevastiţa Bălcescu and Zoe Golescu. But women have been part of the national effort during the Independence war through the women’s committees who have been organised many fundraisings.

The first law project who was opening a narrow way do women make possible the participation of women to local elections. This law project was adopted in 1878.

During the period of late 1890’s there were been created a few kind of women societies:

  1. Societies of beneficence, help or charity.

  2. Societies of economic, social, legal or politic emancipation.

  3. Educational societies.

  4. Red Cross leagues.

  5. Societies of feminists nationalities who lived in Old Romanian Kingdom.

The Women’s League has had a very important activity in Iaşi, where it have been organised first association under the name of Women’s Reunion of Iaşi been runned by Cornelia Emilian. Another association was settled also in Iaşi in 1908, as Honorary President been elected Emilia Humpel. Aneta Socor, Tereza Stratilescu, Maria Buţureanu have been elected in the ruler committee.

In Bucovina the women’s association were organised after the Transylvanian ones, the first ones have been organised in Cernăuţi.

Translate »