Aşezarea din a doua epocă a fierului de la Cluj-Napoca – Sinitău The Second Iron Age Settlement from Cluj-Napoca – Sinitău

DINU IOAN BERETEU

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Cuvinte cheie: daci, celţi, bazinul Someşului Mic, La Tène-ul mijlociu, sare

Keywords: Dacians, Celts, Someşul Mic basin, Middle La Tène, salt

Aspectele discutate în articolul de faţă se referă la situaţia arheologică din bazinul Someşului Mic, cu precădere asupra sectorului său superior, în orizontul cronologic al La Tène-ului mijlociu. Până nu demult, această microregiune intracarpatică era cunoscută de cercetători în special datorită descoperirilor celtice, mult mai spectaculoase prin caracterul lor funerar decât cele câteva descoperiri modeste atribuite autohtonilor. La acestea din urmă se adaugă acum un nou punct arheologic, identificat prin cercetări de suprafaţă. Acesta se află în apropierea sud-vestică a oraşului Cluj-Napoca, la poalele nordice ale dealului Sinitău. Fragmentele ceramice găsite la suprafaţa solului au făcut parte din vase lucrate atât cu mâna, de tradiţie locală, cât şi la roată, de factură celtică, ambele categorii aparţinând La Tène-ului mijlociu. În acest context au fost aduse în discuţie şi descoperirile monetare de tip Crişeni-Berchieş şi Tonciu, considerate ca fiind emise de un atelier monetar situat în apropierea oraşului Cluj-Napoca.

The Second Iron Age Settlement from Cluj-Napoca – Sinitău

Abstract

The paper discusses several aspects concerning the archaeological situation in the Someşul Mic basin, particularly in its upper part, during the Middle La Tène period. Up until not long ago, the area was known to scholars through Celtic finds, whose funerary character appealed more than the few discoveries associated with the local autochthonous population. To the latter it is now added a new archaeological point identified by field survey in the vicinity of the south-western part of the city of Cluj-Napoca, at the northern foot of Sinitău hill (Fig. 1-2). The ceramic shards found on the surface belonged to hand made pottery (Pl. I-VII), of local aspect, as well as to wheel thrown pottery (Pl. VIII), of Celtic aspect, from the Middle La Tène period. They have been discussed together with the monetary finds of Crişeni-Berchieş and Tonciu type, considered to have been produced around the city of Cluj-Napoca during this time span. Given the vital role of salt for survival, hence the importance of its extraction and trade towards areas that lack the mineral, the economic implications of these activities could not be ignored as well. The settlement from Sinitău hill is currently so far little known. If its research will continue in the future, in a systematic approach, this could improve essentially to our knowledge over this time span in the area, as well as to the understanding of the relations between the local population and Celts.

Translate »