Aşezarea din epoca romană de la Borzeşti – Cârligate (com. Iara, jud. Cluj)

Autor:

ȘTEFANA CRISTEA

Cluj-Napoca

DINU IOAN BERETEU

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Cuvinte cheie: așezare, epoca romană, ceramică, zgură de fier, teritoriul Potaissei

Keywords: settlement, Roman Age, pottery, iron slag, Potaissa territory

Articolul semnalează descoperirea unei așezări din epoca romană, necunoscută în literatura arheologică de specialitate, situată în teritoriul vestic al orașului roman Potaissa. Așezarea a fost identificată prin cercetări de suprafață la sud de satul Borzești (com. Iara, jud. Cluj), în punctul Cârligate, fiind descoperite fragmente ceramice, cărămizi fragmentare de factură romană și bucăți de zgură de fier. Pe teritoriul satului a fost semnalată anterior o monedă romană care poate fi pusă acum în legătură cu această așezare. Având în vedere prezența numeroaselor bucăți de zgură, se poate presupune existența în apropiere a unei exploatări a fierului.

Translate »