Aşezări umane pe lunca Mureşului. Punctul Uroi – Pod Mureş. Raport preliminar

GICĂ BĂEŞTEAN

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

Secţia de Arheologie Sarmizegetusa

Cuvinte cheie: Uroi, Hallstatt, daci, romani, locuire multiplă

Keywords: Uroi, Hallstatt, dacians, romans, multiple habitation

Zona cercetată în anul 2011 a fost inedită din punct de vedere arheologic, situl nefiind reperat anterior, ci a fost identificat în urma diagnozei arheologice realizate la începerea lucrărilor pentru construcţia autostrăzii. Importanţa sectorului în cauză este dată de evidenţierea unei locuiri dacice în epoca romană, precum şi de descoperirile arheologice aparţinând evului mediu timpuriu, care atestă o continuitate a locuirii chiar şi după retragerea romană. Au apărut şi fragmente ceramice foarte rulate ce aparţin epocii bronzului, însă lipsesc complexele. O descoperire interesantă este dată de o parte dintr-o fortificaţie cu palisadă, care în mod clar închide o aşezare delimitată de albia râului Mureş. Faptul că a fost surprinsă doar o posibilă intrare şi şanţul de implantare a parilor de lemn nu ne ajută prea mult în datare, dar nu ar fi exclus ca piesele de epoca bronzului să provină de aici.

Human Settlements on the Mureş River Meadow.

Point Uroi Pod Mureş. Preliminary Report

Abstract

Dacian discoveries belonging to Roman times are the most important and largest part of the site. From these complexes was recovered a variety of specific Dacian archaeological material. Knowledge at the time prove the fact we may have to do with the presence of native settlements, created even with people brought from the mountains after the second war between Romans and Dacians. Perhaps there was an older part of the village, of the S of the road, which will undergo an expansion and further development to N.

On Mures side early medieval settlement site spans both the left and to the right of the road, continuing on private property. On the same part of the river I found parts of a fortification with palisade. Was surprised only a possible entry and groove wood bet does not help us much in dating, but it would be conceivable that Bronze pieces come from here, but could be even an enclosure even for a Hallstatt settlement, too.

Were excavating graves dating from Roman and early medieval periods.

Translate »