Asociaţionismul săsesc în perioada neoabsolutistă

Autor: NICOLAE TEŞCULĂ

Cuvinte cheie: asociaţionism, saşi, neoabsolutism, Transilvania, Imperiul Habsburgic

Schlüsselworte: Vereinswesen, Sachsen, Neoabsolutismus, Siebenbürgen, Habsburgermonarhie

Articolul de faţă urmăreşte apariţia şi dezvoltarea asociaţionismului la saşii ardeleni în perioada neoabsolutimului. Dacă la începutul secolului se bucurau de un statut de naţiune privilegiată în cadrul sistemului constituţional al Transilvaniei, după adoptarea dualismului vor deveni o minoritate în cadrul statului naţional maghiar. Pentru prezervarea identităţii vor apela la asociaţionism, care se va dezvolta acum pe tărâm ştiinţific, cultural şi economic. 

Translate »