Asociaţionismul săsesc şi sistemul de educaţie tehnic din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Autor:

NICOLAE TEŞCULĂ

Muzeul de Istorie Sighişoara

Cuvinte cheie: asociaţionism, saşi ardeleni, educaţie, meşteşuguri, ştiinţe reale

Schlüsselworte: Assoziationismus, Siebenbürger Sachsen, Handwerk, Bildungswesen, Realwissenschaften

Studiul de faţă prezintă evoluţia sistemului tehnic de învăţământ în zonele locuite de saşi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. După cum se ştie saşii ardeleni aveau încă din evul mediu un sistem educaţional foarte bine pus la punct de la nivelul şcolilor elementare până la nivelul claselor superioare cu profil umanist reprezentate de gimnazii. Pierderea autonomiei săseşti a determinat elita intelectuală să se grupeze în jurul asociaţiilor cu profil economic şi acestea vor deveni promotoarele apariţiei şcolilor cu profil tehnic. Astfel, Asociaţia agricolă săsească va înfiinţa şcoli agricole la Bistriţa, Mediaş şi Feldioara, iar asociaţiile meşteşugăreşti din oraşe vor înfiinţa şcoli meşteşugăreşti, aşa numitele Sonntagsschulen. În cadrul acestor şcoli se vor preda materii cu profil real şi cele tehnice, iar o parte a corpului profesoral va fi adus din spaţiul german. Finanţarea şcolilor era în sarcina asociaţiilor şi a Bisericii Evanghelice C. A. din Transilvania. Aceste şcoli vor contribui la calificarea profesională a tinerilor ţărani sau meşteşugari saşi şi vor duce la dezvoltarea micii economii locale săseşti până la finele celui de-al Doilea Război Mondial.

Der sächsische Assoziationismus und das technische Bildungssystem

in Siebenbürgen in der zweiten Hälfte des XIX -ten Jahrhunderts

Zusammenfassung

Vorliegende Studie zeigt die Entwicklung des technischen Bildungssystems in den von Siebenbürger Sachsen besiedelten Gebieten während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es ist bekannt, dass die Siebenbürger Sachsen schon seit dem Mittelalter ein sehr gut eingerichtetes Bildungssystem – von den Grundschulen bis hin zu den oberen Klassen mit humanistischen Profil der Gymnasien – besaßen. Der Verlust der sächsischen Selbstständigkeit hat die intellektuelle Elite dazu veranlasst, sich um die Vereine von wirtschaftlichem Profil zu ordnen und diese werden auch die Förderer der Entstehung von Schulen technischen Profils sein. So wird der Sächsische Landwirtschaftsverein, in Bistritz, Mediasch und Marienburg Landwirtschaftsschulen und die Handwerkervereine in den Städten – Handwerksschulen, die so genannten Sonntagsschule, gründen. In diesen Schulen werden Realwissenschaften unterrichtet und technische Kenntnisse übermittelt wobei ein Teil der Lehrer aus Deutschland kamen. Finanziell wurden diese Schulen von den Vereinen und der Evangelischen Kirche A.B. in Siebenbürgen getragen. Diese Schulen werden zu der beruflichen Ausbildung der jungen sächsischen Bauern oder Handwerker beitragen und zu der Entwicklung der kleinen lokalen sächsischen Wirtschaft bis Ende des zweiten Weltkrieges führen.

Translate »