Aspecte ale profesionalizării femeilor la început de secol XX: Cererile şi ofertele de serviciu din cotidianul Siebenbürgisch Deutsches Tageblatt (1905 şi 1910)

GUDRUN-LIANE ITTU

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Cuvinte cheie: emancipare, oferte de serviciu, cereri de serviciu, cotidian, 1905, 1910, meserii casnice, profesii practicate în afara universului casnic

Keywords: female emancipation, female job searching, job opportunities, daily newspaper, 1905, 1910, household related jobs

Lucrarea îşi propune o analiză comparativă a cererilor şi ofertelor de serviciu din cotidianul „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt” din prima jumătate a anilor 1905 şi 1910. Cu rezervele de rigoare, cererile şi ofertele de serviciu se pot constitui într-o oglindă a pieţei muncii din primul deceniu al secolului al XX, iar intervalul de 5 ani între perioadele de referinţă poate indica o modificare a structurii acesteia. În ciuda faptului că în 1910 meseriile din sfera casnică aveau o pondere mare, procentul celor practicate în afară câştigau teren. De asemenea, se constată o creştere însemnată a micilor afaceri pe cont propriu.

Some Aspects Concerning Female Professions at the Beginning of the 20th Century: Job-searching and Job Opportunities in the Daily Newspaper Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt (1905 and 1910)

Abstract

The paper is aiming at comparing female job-searching and job opportunities published in the daily newspaper Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt in the first half of 1905 and 1910 as an indicator of women emancipation. Despite the fact that in 1910 the proportion of household related jobs as nanny, housekeeper, wet nurse, nurse, and household help was still high, the proportion of jobs practiced outside was increasing. Jobs as sales assistant, till girl, clerk, and shorthand secretary as well as medical assistant became fashionable. The number of professional persons was also growing.

Translate »