Aspecte din activitatea Societăţii de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara (1883-1887)

CRISTINA BODÓ

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

Cuvinte cheie: comitet director, muzeu, societate de istorie, monumente, Dealul Cetăţii Deva, Sarmizegetusa,

Mots clef: comité directeur, musée, monuments, société d’histoire, La Colline de la Citadelle Deva, Sarmizegetusa

În 1880 se înfiinţează Societatea de Istorie şi Arheologie a Comitatului Hunedoara, ai cărei membri, în anii următori, desfăşoară o bogată activitate pe mai multe paliere. Ne-am propus să urmărim principalele aspecte ale activităţii Societăţii în perioada 1883-1887. Membrii Societăţii sunt plini de entuziasm, iar activitatea lor se desfăşoară pe mai multe planuri: cea ştiinţifică, de colectare, recuperare a cât mai multor informaţii legate de comitatul Hunedoara, îmbogăţirea muzeului şi a bibliotecii, realizarea de cercetări de teren, salvarea unor monumente importante.

Sur l’activité de la Société d’Histoire et d’Archéologie

du Comté Hunedoara (1883-1887)

Résumé

Dans l’année 1880 est établie la Société d’Histoire et d’Archéologie du Comté Hunedoara, duquel membres, dans les années suivants, déroulent une riche activité sur plusieurs niveaux.

Nous nous sommes proposé à suivre les principaux aspects des activités du Société dans la période 1883-1887. Les membres de cette société d’histoire sont pleins d’enthousiasme et leurs activités impliquent les domaines suivantes: scientifique, de rassemblement et de récupération des plusieurs dates sur le passé du comté Hunedoara, de l’enrichissement du musée et de la bibliothèque, de recherches du terrain, de sauvetage des monuments importantes.

Translate »