Aspecte din activităţile Diviziei 2 Infanterie Română în perioada 1883-1938

Moments sur les activitée de la 2-ème Division d’Infanterie Roumaine entre 1883-1938

Autor: Valeriu Giuran

Cuvinte cheie: armata română, divizie, infanterie, militari, organizare

Keywords: Romanian Army, Division, Infantry, Military, organization

Studiul urmăreşte desele transformări prin care a trecut unitatea militară precum şi locaţiile în care a staţionat cu prilejul diverselor misiuni primite, în timp de pace sau război.
Garnizoana de reşedinţă era la Craiova. De aici, în anul 1913, efectivele diviziei au trecut Dunărea în Bulgaria, fără a lua parte la lupte. În cursul anului 1917, unităţile diviziei se află pe frontul din Moldova unde iau parte la luptele cu inamicul. După retragerea armatei ruse de pe frontul din Moldova şi încheierea armistiţiului cu Germania şi Austro-Ungaria efectivele diviziei sunt demobilizate începând din 4 mai 1918. Este mobilizată din nou în toamna anului 1918, iar în iulie 1919 se deplasează în Arad unde constituie rezerva Comandamentului Trupelor din Transilvania.

The study aims to track the frequent changes experienced by military base and the location in which it stationed with the occasion of various missions received, in time of peace or war.
The Garrison residence was in Craiova. From here, in 1913, the Division has crossed the Danube in Bulgaria, without taking part in military struggle. In 1917, the Division units are on the front in Moldova and take part in battles with the enemy. After the withdrawal of Russian troops from Moldova front and the armistice with Germany and Austro-Hungary the Division herds are demobilized since May 4, 1918. It is again mobilized in autumn of 1918 and in July 1919 it moves in Arad. Here, the division was the relay of the Command troops of Transylvania.

Translate »