Bani de hârtie din Franţa (sec. XVIII şi XX) în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu

Autor: NICUŞOR DĂNUŢ IVĂNUŞ

Cuvinte cheie: asignat, bani de necesitate, bilet, camera de comerţ, căile ferate, Franţa

Mots clé: assignat, monnaie de nécessité, billet, chambre de commerce, chemins de fer, France

Articolul prezintă o mică parte din colecţia de bancnote a Muzeului de Istorie „Casa Altenberger” din Sibiu cu referire la asignatele apărute şi folosite în Franţa în timpul Revoluţiei de la 1789, precum şi la banii de necesitate emişi după Primul Război Mondial de către Camera de Comerţ din Paris, în 1920, şi Regia Căilor Ferate din Teritoriile Ocupate, în 1923.

Translate »