Bani de necesitate din Germania anului 1921 din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altenberger din Sibiu

Autor:

NICUŞOR DĂNUŢ IVĂNUŞ

Muzeul Naţional Brukenthal-

Muzeul de Istorie Casa Altemberger Sibiu

Cuvinte cheie: bani de necesitate, Berlin, Eisenach, Erfurt, Germania

Keywords: necessity money, Berlin, Eisenach, Erfurt, Germany

 

Articolul îşi propune o continuare a prezentării bancnotelor germane cu bani de necesitate apăruţi în trei oraşe din Germania: Berlin, Eisenach şi Erfurt în anul 1921. Sunt serii de bilete cu aceeaşi valoare de 50 de pfennigi şi cu o durată scurtă de valabilitate, în general o lună.

Necessity Money from Germany in the Year 1921

from the Collection of the National Museum Brukenthal The History Museum

The Altenberger House in Sibiu

Abstract

The article proposes to continue the presentation of the German banknotes with necessity money issued in three cities of Germany: Berlin, Eisenach and Erfurt in the year 1921. They are series notes with the same value of 50 Pfennig and with a short period of validity, in general one month.

Translate »