Bani de necesitate din lagărele de prizonieri din Imperiul Austro-Ungar (1915-1916) – Colecţia de bancnote a Muzeului Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger Sibiu

NICUŞOR DĂNUŢ IVĂNUŞ

Muzeul Naţional Brukenthal –

Muzeul de Istorie Casa Altemberger Sibiu

Cuvinte cheie: bani de necesitate, lagăre de prizonieri, Grödig, Boldogassony, Csót, Kenyermezö, Nagymegyer, Somorja, Sopronnyek

Keywords: necessity money, prison camps, Grödig, Boldogassony, Csót, Kenyermezö, Nagymegyer, Somorja, Sopronnyek

Prezentăm în acest articol banii de necesitate (bani de lagăr), care au fost folosiţi în lagărele de prizonieri de război din Imperiul Austro-Ungar: Grödig (5 bilete, 1915), precum şi Boldogassony (4 bilete), Csót (6 bilete), Kenyermezö (6 bilete), Nagymegyer (7 bilete), Somorja (5 bilete) şi Sopronnyek (6 bilete) din 1916.

Translate »