Carte rara

[Hohenhausen Sylvester], Die Alterthümer Daciens in dem heutingen Siebenbürgen, Wien,
1775: lucrare tipărită sub înaltul patronaj al împărătesei Maria Tereza, având menirea de a
glorifica vizita în Transilvania a coregentului Iosif al II-lea (1765-1790), petrecută în anul
1773. Autorul, baronul Silvester Friederich von Hohenhausen, ofiţer austriac, face ample
referiri la monumente din Ţara Haţegului precum castrul Ulpia Traiana Sarmizegetusa ori
vechile biserici româneşti de la Densuş, Ostrov, Strei.

Translate »