Biblioteca Nouă – un periodic orăştian de la sfârşitul secolului al XIX-lea

CIPRIAN DRĂGAN

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva

Cuvinte cheie: periodic, Orăştie, Biblioteca nouă, Enea Hodoş

Keywords: periodical, Orăştie, The New Library, Enea Hodoş

În cadrul acestui articol este prezentat periodicul „Biblioteca nouă”, tipărit la Orăştie în cadrul Tipografiei Minerva. Această publicaţie a apărut sub conducerea lui Enea Hodoş, folclorist român şi membru al Academiei române. Au apărut aproximativ 100 de numere în cadrul căreia au publicat însemnaţi scriitori români dintre care menţionăm pe Vasile Alecsandri, Alexandru Odobescu, Ion Creangă, Ioan Slavici, George Coşbuc, B. Şt. Delavrancea, Alexandru Vlahuţă.

The New Library – a Periodical from Orăştie from the End of the 19th Century Abstract

This article presents the periodical Biblioteca Nouă (The New Library), which was printed in the city of Orăştie at the Minerva Printing House. This publication appeared under the supervision of Enea Hodoş, Romanian folklorist and member of the Romanian Academy. The approximately 100 issues featured articles penned by significant Romanian writers, such as Vasile Alecsandri, Alexandru Odobescu, Ion Creangă, Ioan Slavici, George Coşbuc, B. Şt. Delavrancea, Alexandru Vlahuţă.

Translate »