Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Bobâlna (jud. Hunedoara)

Autor:

FLORIN DOBREI

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

Cuvinte cheie: biserică, hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, preotul Ioan Sabău, Bobâlna, judeţul Hunedoara

Keywords: Church, the spiritual patrons „Holy Archangels Michael and Gabriel”, priest Ioan Sabău, Bobâlna, Hunedoara County

A vorbi despre viaţa bisericească a obştii parohiale ortodoxe din Bobâlna presupune, în mod necesar, a face referire şi la lăcaşurile sale de cult, de ieri şi de azi. Anul edificării bisericii actuale „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”de la „drumul mare” nu se cunoaşte cu exactitate, presupunându-se, ca timp aproximativ al ridicării sale, cumpăna secolelor XVIII-XIX. Este un lăcaş de cult de mari dimensiuni, c

ompus dintr-un altar decroşat, poligonal cu trei laturi, o navă dreptunghiulară spaţioasă, compartimentată în naos şi pronaos, şi o clopotniţă etajată, flancată de două turnuleţe octogonale miniaturale, prevăzută cu un foişor închis de lemn şi cu un coif piramidal, învelit în tablă. Bogatul decor iconografic, cuprinzând întreg interiorul bisericii, precum şi pridvorul apusean deschis al acesteia, a fost realizat în perioada anilor 1969-1971, de către pictorul bisericesc Constantin Niţulescu din Bucureşti, ajutat de ucenicii săi Vasile Niţulescu, Ioan Badea şi Cristian Niţulescu.

Translate »