Caracterul militant al artei plastice blăjene

Autor: CORNEL TATAI-BALTĂ

Cuvinte cheie: Blaj, Transilvania, pictură, sculptură, episcopul Inochentie Micu, Revoluţia de la 1848

Keywords: Blaj, Transylvania, painting, sculpture, Bishop Inochentie Micu, Revolution of 1848

Acest studiu doreşte să aducă în atenţia specialiştilor şi a publicului 8 lucrări de o certă valoare artistică (tapiserie, pictură, sculptură) concepute de Octavian Smigelschi, Flaviu C. Domşa, Anton Zeiler, Iuliu Moga şi Virgil Fulicea. Realizate în decursul secolului XX, acestea dovedesc din plin caracterul patriotic al artei plastice blăjene.

Translate »