Cariera romană de exploatare a calcarului de la Rapoltu Mare, jud. Hunedoara

Autor:

MARIUS GHEORGHE BARBU

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

Cuvinte cheie: carieră de piatră, epocă romană, calcar, construcţii romane

Keywords: quarry, Roman period, limestone, Roman building

Exploatarea pietrei în cariere subterane sau de suprafaţă a constituit o ocupaţie importantă în viaţa economică a lumii romane. Cercetările arheologice, precum şi izvoarele scrise din antichitate, ne dezvăluie o amplă activitate în acest sens. Şi în provincia Dacia, această ocupaţie este foarte bine atestată, relieful predominant montan al Transilvaniei asigurând numeroase surse de roci utile pietrarilor şi constructorilor romani. O astfel de carieră a fost identificată la marginea localităţii Rapoltu Mare, din judeţul Hunedoara. Calcarul exploatat aici pare să fi fost folosit în construirea unei villa aflate în imediata apropiere.

The Roman Limestone Quarry from Rapoltu Mare, Hunedoara County

Abstract

Stone exploiting from underground or surface quarries was an important occupation in the economic life of the Roman world. Archaeological research and written sources from antiquity reveal an extensive activities and work on exploiting stone. In Dacia we have many historical documentation on this occupation due to predominantly mountainous terrain of Transylvania wich are providing numerous rocks sources that can be used by roman builders and stonemasons. This type of stone quarrier has been identified at the edge of Rapoltu Mare village in Hunedoara county. Limestone exploited there seems that it have been used in construction of a villa in the immediate vicinity.

Translate »