Căsătoria în familiile boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVII-lea. Între constrângeri cutumiare şi interes

Marriage among 17th century boyar families of Wallachia and Moldova: between customary constraints and interest

Autor: Anca-Daniela Huţ
Keywords: marital strategy, children, woman, family, boyars
Cuvinte cheie: strategie matrimonială, copii, femeie, familie, boieri

This study reveals fundamental aspects of marriage within boyar circles in Wallachia and Moldova in the seventeenth century starting from the reality that marriage was the basis of constructing a family. In the Romanian society of the seventeenth century, at the level of social elite, the family played multiple social functions. Being aware of this condition, the boyars were very much concerned and strongly involved in the formation of new families through marriage. Two main categories of factors dominated marriage in boyar circles: customary norms and the social interests of each family. The first category of factors included: the decisive role of the father in the making of the marriage; the question of woman’s “purity” at the moment of marriage; proper age; supreme authority of the Church in the “legalization” of marriage. The social interests included: compatibility of social standing between the families of the partners; maintenance/ increase of the wealth of the family; facilitation of upward social and political mobility; continuity of the kindred, etc. Each family sought to combine these elements in an “individual manner”, according to its aspirations. In conclusion, in the seventeenth century one can talk about a true “marriage strategy” among boyar families from Wallachia and Moldova.

Studiul pune în evidenţă aspecte definitorii ale actului căsătoriei în familiile boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVII-lea, pornind de la realitatea că aceasta, căsătoria, constituia temeiul fundamental al întemeierii unei familii. În societatea românească a secolului al XVII-lea, mai ales la nivelul elitelor sociale, familiei îi reveneau funcţiuni sociale multiple. Conştientizând din plin acest lucru, clasa boierească a vremii era foarte preocupată şi puternic implicată în ceea ce priveşte întemeierea noilor familii prin căsătorie. Căsătoria în familiile boiereşti se afla sub constrângerea a doi factori principali: normele cutumiare şi interesul social al fiecărei familii în parte. Între constrângerile cutumiare amintim: rolul decisiv al tatălui în contractarea căsătoriei; problema „purităţii” femeii în momentul realizării actului căsătoriei; compatibilitatea confesională; vârsta potrivită; autoritatea supremă a bisericii în „legalizarea” căsătoriei. Între interesele sociale cele mai frecvente amintim: compatibilitatea de stare socială între familiile celor doi tineri căsătoriţi; perpetuarea/ sporirea averii familiei; facilitarea ascensiunii sociale şi politice; perpetuarea neamului etc. Fiecare căsătorie a căutat să îmbine aceste elemente într-o „cheie personală”, conform propriilor aspiraţii. În concluzie, în secolul al XVII-lea, se poate vorbi de o adevărată „strategie matrimonială” în familiile boiereşti din Ţara Românească şi Moldova.

Translate »