Cauzalitate şi determinism. Rostirea în filosofia populară

 Autor: MIHAI DAVID

Cuvinte cheie: etnografie, viaţă spirituală, filosofie populară, limbaj, cauzalitate, determinism

Schlüsselworte:ethnographie, gaistliche leben, folk philosophie, worschatz, kausalität, determinismus

În lume tot ce se întâmplă are cauză şi produce efecte. Cauzalitatea şi determinismul deschid mereu câmpuri de meditaţie inedite. În încercarea de a evidenţia preocuparea pentru problematica determinismului, implicit a cauzalităţii, este de subliniat şi faptul că vechile construcţii mentale săteşti, implicit limbajul specific, nu-şi mai pot păstra individualitatea nealterată sub asaltul altora noi, ritmul accelerat al pătrunderii acestora din urmă neasigurând răgazul necesar asimilării organice. Nepotrivirea, ajunsă uneori la limitele grotescului, este inevitabilă şi alterează încet toate domeniile vieţii spirituale.

Confundat cu sine şi mediul, ţăranul deapănă aceeaşi problematică la nivelul cugetului său. Cuvintele din fondul principal sunt vechi, unele se păstrează în uz, altele, nu. Nimic nu poate opri schimbarea. Putem recupera însă înţelesul lor, mai ales acum când limbajul se tehnicizează şi când raţionalul închide tot mai mult câmpul meditaţiei.

Translate »