Ceramică şi metal în context arheologic. Etapele de restaurare aplicate unor piese medievale

Autor:

DANIELA IAMANDI

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, Târgovişte

FLORIN GABRIEL PETRICĂ

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească”, Târgovişte

Cuvinte cheie: arheologie, medieval, ceramică, reconstituire, plombare, integrare cromatică

Keywords: archaeology, medieval, pottery, reconstruction, filling, chromatic integration

În urma unei bune colaborări, restaurator-arheolog, am considerat demersul nostru ca fiind unul pe deplin justificat dacă ilustrăm şi punem în valoare informaţiile şi imaginile care se referă la salvarea şi recuperarea bunurilor de patrimoniu, prezentând parcursul sinuos al unor piese medievale descoperite în municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa.

Ceramic and Metal Objects in the Archaelogical Context. Restauration Interventions over Medieval Artefacts

Abstract

We consider our approach fully justified and it illustrates a natural and a particularly good professional collaboration between archaeologist and restorer regarding the paths to value the artefacts and the contextual information in order to, generally, rescue and restore heritage. This paper presents the research and the restoration stages of some mediaeval artefacts discovered in Târgovişte, Dâmboviţa County in order to archive our common goals.

Translate »