Cercei decoraţi cu sfere simple, descoperiţi pe teritoriul României

Autor: SILVIU OŢA

Cuvinte cheie: cercel, necropolă, tezaur, argint, bronz, aur

Key words: earring, cemetery, treasure, silver, bronze, gold

Pe teritoriul României au fost descoperite până în prezent într-un număr de 31 de localităţi însumând 33 de puncte, cercei decoraţi cu pandantive sferice simple. Am luat în considerare doar acele piese fără decor sau eventual cu unul în zona mediană.

Aceştia provin din tezaure (3), necropole (22) aşezări (2) sau descoperiri nespecificate (7). Cronologic, ei au fost identificaţi din secolul al XII-lea până în secolul al XVII-lea, pe baza cronologiei absolute şi a celei relative. Analiza pieselor s-a concentrat asupra tipurilor de verigi, pandantivelor, modului de fixare pe verigă şi a combinaţiilor între toate aceste elemente.

Aria lor de maximă răspândire este în Moldova, Valahia şi Dobrogea, fiind rar întâlniţi în Transilvania (Braşov). Decorul a fost unul comun în orfevrăria medievală, dar structura cerceilor demonstrează o puternică influenţă balcanică (în special în sud) şi din spaţiul rusesc (pentru nordul Moldovei, în mediul orăşenesc).

Translate »