Cercetari arheologice în judetul Hunedoara pe traseul autostrazii

Nicolae Cătălin Rişcuţa, Antoniu Tudor Marc, Ioana Lucia Barbu, Ioan Alexandru Bărbat

Cercetări arheologice în judeţul Hunedoara pe traseul autostrăzii                  (tronsoanele Lugoj – Deva şi Orăştie – Sibiu)
Archaeological researches on the highway route in Hunedoara county                  (sections Lugoj – Deva and Oraştie – Sibiu)

Cuvinte cheie: autostrada, Valea Mureşului, epoca bronzului, Hallstatt, epoca romană, epoca medievală
Keywords: highway, Mureş Valley, Bronze Age, Hallstatt, Roman Period, Middle Age

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva a organizat, între sfârşitul lunii august şi începutul lunii octombrie 2008, cercetări de suprafaţă în cadrul proiectului Autostrada – Culoarul European IV. Cercetările au urmărit cele două segmente care traversează judeţul Hunedoara: Lugoj – Deva (km 54+400 – 99+634) şi Orăştie – Sibiu (km 0+000 – 6+050).
Am identificat 11 situri arheologice şi 13 puncte cu potenţial arheologic, toate inedite, situate pe teritoriul a opt sate şi un oraş. Numerosul şi variatul material arheologic descoperit în unele din aceste situri, indică prezenţa aşezărilor unde activităţile umane s-au desfăşurat în aproape toate epocile preistorice şi istorice. Aceste date dovedesc încă odată că Valea Mureşului a fost locuită din cele mai vechi timpuri.
Este, de aceea, absolut necesar ca cercetările arheologice preventive să preceadă construcţia autostrăzii.

The museum MCDR Deva organized between the end of August and the beginning of October 2008, the field prospection for the Highway project (Fourth European Corridor). The prospection followed the highway two segments, across the Hunedoara County: Lugoj – Deva (km 54+400 – 99+634) and Orăştie – Sibiu (km 0+000 – 6+050).
We identified 11 new archaeological sites and 13 new locations of archaeological interest, situated on the territory of eight villages and one town. Some of these sites, based on many and various archaeological finds, indicate settlements where human activities were recorded for most of the prehistoric and historic times. These data come to prove once again the fact that the Mures Valley was inhabited from earlier times to present days.
Therefore it is strongly necessary that the preventive archaeological research precede the construction of the highway.

Translate »