Cercetări în zona sud-estică a incintei oraşului roman Napoca

Archaeological Research in the South-Eastern Area of Roman Napoca

Autor: Eugenia Beu-Dachin, Paul Pupeză

Cuvinte cheie: Napoca, epoca romană, ceramică, officina, material osteologic

Keywords: Napoca, roman epoch, pottery, officina, osteological material

În anul 2007 MNIT Cluj-Napoca a realizat o săpătură arheologică preventivă în partea de sud-est a oraşului roman Napoca, în care, probabil, erau situate atelierele. În ceea ce priveşte epocile istorice, au fost atestate patru perioade diferite: modernă, medievală, romană şi preistorie. În nivelul roman s-au păstrat câteva complexe şi unele piese fragmentare. Un fragment de vas de import central-galic de tipul Drag. 37, datează nivelul între 140-190 d. Chr. (Antoninus Pius – Marcus Aurelius). Vasul a fost manufacturat la Lezoux, în officina lui MACRINVS, al cărui nume a fost ştampilat pe artefact. Materialul osteologic (analizat de colega Diana Bindea) a relevat aspecte interesante în ceea ce priveşte intervenţia umană asupra unor oase de animal.

In 2007, the National History Museum of Transylvania carried out a preventive archaeological excavation in the South-Eastern part of the Roman Napoca, which has probably been a handicraft area. In what regards the historical epochs, four different periods are attested: Modern, Mediaeval, Roman and Prehistoric. The most interesting, because of its remains, is the Roman level, in which some archaeological complexes have been distinguished, and some fragmentary artifacts, as well. An imported, central-gaulish artifact, which is a Drag. 37 type decorated bowl, dates our Roman level in the period between 140-190 p. Chr. (Antoninus Pius – Marcus Aurelius). This bowl has been made at Lezoux, in the officina of MACRINVS, whose name has been stamped on the artefact. The osteological material (determined by our colleague Diana Bindea) bring some interesting aspects in what regards the human intervention on some animal bones. (Translated by Diana Bindea).

Translate »