Colaj portretistic în colecţia de sculptură a muzeului din Deva

Autor: CAMELIA GABOR

Cuvinte cheie: artă, sculptură, portret, expresivitate, realism, volum

Keywords: art, sculpture, portrait, graphicalness, realism, volume

Prin acest articol am căutat scoaterea la lumină a sculpturilor de artă contemporană care, din variate motive, nu au fost prezentate publicului. Sunt lucrări de dimensiuni relativ mici, realizate în diverse materiale (piatră, lemn, marmură, bronz). În aceste structuri regăsim întrupată multă sensibilitate artistică în care realismului i se alătură o reformulare a expresivităţii figurii umane.

Translate »