Colegiul de redactie

Ioan Alexandru Bărbat – redactor responsabil
Georgeta Deju – secretar de redacţie
Cătălin Cristescu – membru
Daniel Iosif Iancu – membru
Antoniu Tudor Marc – membru
Ionuţ Cosmin Codrea – membru
Adrian Stroia – membru

 

Editorial Board

Ioan Alexandru Bărbat – Editor-in-Chief

Archaeologist, PhD, Museum of Dacian and Roman Civilization, Deva, ioan_alexandru_barbat@yahoo.com

Georgeta Deju – Editorial secretary

Head of History Department, Phd Candidate, Museum of Dacian and Roman Civilization, Deva, georgeta_deju@yahoo.com

Cătălin Cristescu – member

Scientific researcher, PhD, Museum of Dacian and Roman Civilization, Deva, catalincristescu01@yahoo.com

Daniel Iosif Iancu – member

Scientific researcher, PhD, Museum of Dacian and Roman Civilization, Deva, danieliiancu@yahoo.com

Antoniu Tudor Marc – member

Archaeologist, PhD, Museum of Dacian and Roman Civilization, Deva, seiciperis_74@yahoo.com

Ionuţ Cosmin Codrea – member

Archaeologist, PhD, Museum of Dacian and Roman Civilization, Deva, ionut.codrea@yahoo.com

Adrian Stroia – member

Conservator, Museum of Dacian and Roman Civilization, Deva, stroia_sa@yahoo.com

Translate »