Colegiul de redactie

Ioan Alexandru Bărbat – redactor responsabil
Georgeta Deju – secretar de redacţie
Cătălin Cristescu – membru
Daniel Iosif Iancu – membru
Antoniu Tudor Marc – membru
Ionuţ Cosmin Codrea – membru
Adrian Stroia – membru

Translate »