Condiţia intelectuală a femeii oglindită în discursul pedagogic românesc al secolului al XIX-lea

Autor: LEANA VLASSA

Cuvinte cheie: mentalităţi, femei, instruire, pedagogie românească, secol XIX

Keywords: mentalities, women, instruction, romanian pedagogy, 19 th century

Articolul de faţă încearcă să suplinească un gol existent în absolut toate lucrările de istorie a pedagogiei româneşti – opiniile pedagogilor români asupra instruirii femeilor. Expediate prin aserţiunea „vorbeşte de necesitatea educării femeilor”, capitole interesante şi nu de puţine ori savuroase sunt omise din aceste lucrări. Chiar dacă pare a păcătui prin abundenţa citatelor, articolul încearcă, atunci când e cazul, să aducă sub ochii cititorului formularea originală, mult mai sugestivă decât interpretarea autoarei.

Translate »