Condiţionarea pasivă a microclimatului în depozit

Autor: SILVIA GALEA

Cuvinte cheie: condiţionare pasivă, microclimat, depozit, conservare, bunuri culturale

Schlüsselwörter: passive Klimaanlage, Mikroklima Controller, Lagerhallen, Erhaltung, Kulturgüter

Clădire veche, construită în perioada goticului târziu, Casa Altemberger are ziduri groase de până la 70 cm, cu rol de apărare. Pe o fundaţie din piatră care ajunge până la 2 metri în pământ, tencuită cu un amestec de var şi ciment în proporţie echilibrată, cu grundul din material macroporos şi vopseaua lavabilă ce dă voie zidului să respire – această clădire întruneşte majoritatea condiţiilor care-i permit păstrarea unui microclimat stabil, optim din punctul de vedere al conservării.

Translate »