Conservarea şi restaurarea patrimoniului imobil. Gospodăria de la Jupâneşti – Muzeul Satului Bănăţean. Studiu de caz

IOANA POPIŢIU

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva

LIDIA LEFTER

Muzeul Satului Bănăţean Timişoara

Cuvinte cheie: obiectiv cultural, restaurare, conservare, gospodărie, umiditate ascensională

Keywords: conservation, restoration, cultural objectives, establishment, ascensional humidity

Conservarea şi restaurarea patrimoniului imobil necesită o importanţă deosebită datorită faptului că obiectivele aflate în aer liber sunt supuse direct factorilor de mediu: temperatură, umiditate, poluare şi nu în ultimul rând factorului uman. Aceştia acţionează asupra elementelor de rezistenţă producînd efecte ireversibile, ca atare operaţiunile de restaurare şi conservare se aplică permanent în funcţie de anotimp.

The Conservation and the Restoration of the Immobile Heritage.

The Jupâneşti Homestead – Banat Village Museum. Case study

Abstract

The conservation and the restoration of the fixed heritage require special attention because the outdoors objectives are directly affected by the environmental factors like temperature, humidity, pollution and last but not least the human factor. These factors influence and impact the endurance of the buildings producing irreversible effects. That is why operations like conservation and restoration are permanently applied, depending on the season.

Translate »