Conservarea şi restaurarea patrimoniului mobil pe suport anorganic expus în aer liber. Metode şi tehnici moderne aplicate

Autor:

IOANA POPIŢIU

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

Cuvinte cheie: restaurare, conservare, expunere, patrimoniu, degradare

Keywords: restoration, conservation, exposition, patrimony, abasement

Expunerea artefactelor în aer liber implică măsuri de conservare şi restaurare speciale dată fiind acţiunea directă a factorilor externi ce acţionează asupra acestora provocând uneori degradări ireversibile. Umiditatea şi temperatura variabilă creează un mediu propice pentru desfăşurarea unor reacţii chimice care, de cele mai multe ori, sunt dăunătoare obiectelor muzeale.

The Preservation and Restoration of the Mobile Heritage Exposed Outdoor on Inorganic Support. Applied Methods and Modern Techniques

Abstract

The outdoor exposure of the artifacts involves special conservation and restoration measures given to the fact that the direct action of external factors might cause irreversible degradation. The variable humidity and temperature creates a proper environment for chemical reactions which are often harmful to the museum objects.

Translate »