Consideraţii asupra locuirii Coţofeni de la Şoimuş – Lângă sat cu privire specială la industria litică cioplită

Autori:

MIHAELA MARIA BARBU

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

 

ANTONIU TUDOR MARC

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

Cuvinte cheie: Şoimuş – Lângă sat, cultura Coţofeni, aşezare, industrie litică cioplită, atelier de prelucrare a pietrei

Mots clef: Şoimuş – Lângă sat, la culture Coţofeni, habitat, l’industrie litique taillé, l’atelier de façonnement de la pierre

Lucrarea de faţă îşi propune să dezbată amănunţit o componentă importantă, dar rar luată în seamă, a economiei oricărei comunităţi preistorice şi anume industria litică cioplită. Uneltele din piatră cioplită au constituit apanajul populaţiilor omeneşti încă de la apariţia acestora. Aşezarea Coţofeni de la Şoimuş – Lângă sat a furnizat un atelier de prelucrare a pietrei, în care s-au descoperit numeroase resturi şi câteva unelte.

Considérations sur l’habitation Coţofeni de Şoimuş – Lângă sat

en ce qui concerne spécialement l’industrie lithique taillé

Résumé

Ce travail vise à débattre en detail une composante importante, mais rarement pris en compte, de l’économie d’aucune communauté préhistorique, à savoir l’industrie lithique taillé. Les outils de pierre taillée ont constitué l’attribut de populations humaines depuis leur apparition. L’habitat Coţofeni de Şoimuş – Lângă sat a furni un atelier de façonnement de la pierre, où se sont découvris des nombreux débris et certains outils.

Translate »