Consideraţii cu privire la „capetele de băţ” din cultura Wietenberg

Autor: ANTONIU MARC

Cuvinte cheie: autostrada, Şoimuş, epoca bronzului, cultura Wietenberg, „capete de băţ”

Keywords: highway, Şoimuş, Bronze Age, Wietenberg Culture, ”stick-head”

Cercetările arheologice preventive, desfăşurate pe parcursul anului 2011, pe traseul viitoarei autostrăzi ce va străbate judeţul Hunedoara, au adus la lumină o serie de situri. Între acestea se află şi cel de la Şoimuş, din punctul Teleghi, unde a fost dezvelită marginea dinspre Mureş a aşezărilor străvechi de aici.

Din numeroasele piese arheologice descoperite, articolul prezent ia în discuţie „capetele de băţ”, descoperite în complexele de epoca bronzului, din perimetrul aşezării culturii Wietenberg de aici. Autorul rândurilor de faţă, aducând argumentele necesare, consideră aceste obiecte drept fusaiole, încercând să soluţioneze problema utilităţii lor.

Translate »