Contribuţii la cronologia davae-lor dacice de pe Valea Siretului (II)

CĂTĂLIN CRISTESCU

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva

Cuvinte cheie: a doua vârstă a fierului, arheologie dacică, dava, cronologie, Valea Siretului

Keywords: Late Iron Age, Dacian archaeology, dava, chronology, Siret Valley

Această lucrare reprezintă partea a doua a unui studiu dedicat celor trei importante aşezări dacice de pe Valea Siretului: Brad, Poiana şi Răcătău. Alături de stratigrafie, studiul complexelor închise şi al unor categorii de piese cu valoare cronologică (monede, veselă din bronz, veselă din sticlă, fibule) completează informaţiile privind cronologia siturilor menţionate. Astfel, s-a putut concluziona că cele trei davae au avut o dezvoltare similară într-o anumită perioadă de timp: ele sunt fortificate la sfârşitul sec. I a.Chr.; structurile defensive sunt abandonate cândva către mijlocul sec. I p.Chr.; aşezările sunt părăsite la începutul secolului următor.

Contributions to the Chronology of the Dacian Davae on the Siret Valley

Abstract

This paper represents the second part of a larger study focusing on the three major Dacian settlements on the Siret Valley, Romania: Brad, Poiana and Răcătău. Alongside stratigraphy, the study of the closed complexes reveals valuable data regarding the chronological and chorological development of the sites mentioned above. Therefore only the complexes in which artifacts with high chronological potential were discovered (coins, bronze ware, glass vessels and jewelry) took place in this selection. The four categories of artifacts mentioned above were discussed as well. Thus, it seems that the three davae had a similar chronology: they were fortified at the end of the 1st century BC; the defensive structures stopped to be used around the middle of the 1st century AD; the settlements seemed to be abandoned at the beginning of the 2nd century AD.

Translate »