Contribuţii la cunoaşterea plasticii antropomorfe din aşezarea neolitică de la Suplacu de Barcău

Autori: CRISTIAN IOAN POPA

GRUIA TRAIAN FAZECAŞ

Cuvinte-cheie: plastică antropomorfă, Suplacu de Barcău, Porţ, neolitic, aşezare

Keywords: anthropomorphic plastic, Suplacu de Barcău, Porţ, neolithic, settlement

 Studiul prezintă două statuete descoperite recent (2012) în situl neolitic de la Suplacu de Barcău-Corău (jud. Bihor). Piesele se datează în fazele Suplacu de Barcău II-III şi completează repertoriul plasticii antropomorfe cunoscute în cadrul acestui sit, care este actualizat şi ilustrat cu acest prilej.

Translate »