Contribuţii la istoria învăţământului hunedorean. Şcolile grănicereşti (1871-1921)

Autor: ALEXANDRU BUCUR

Cuvinte cheie: şcoală, elev, fond, învăţător, grănicer

Mots clès: école, élève, fond, enseignant, garde de frontières

Literatura de specialitate, dar şi publicaţiile vremii, denumesc ca şcoli grănicereşti un număr de 21 de instituţii de învăţământ popular românesc, care şi-au desfăşurat activitatea timp de 50 de ani (1871-1921) într-un număr de localităţi situate pe teritoriul fostului Regiment 1 grăniceresc de la Orlat.

Localităţile din judeţul Hunedoara unde au fost înfiinţate şi au funcţionat aceste şcoli sunt următoarele: Baru, Cârjiţi, Haţeg, Rîu Alb, Spini şi Veţel.

Translate »