Cópii ştiinţifice. Modalităţi de realizare, tehnici şi materiale utilizate (Studiu de caz I)

Scientific copies. Crafting methods, techniques and used materials (Case study I)

Autor: Emanoil Pripon

Cuvinte cheie: sit arheologic, artefacte, expoziţie, obiecte expoziţionale, copii ştiinţifice

Keywords: archaeological site, artifacts, exibition, exibition objects, scientific copies

Lucrarea îşi propune să prezinte tehnicile şi materialele utilizate pentru realizarea unor cópii ştiinţifice după artefacte din metal, ceramică, piatră şi os. Piesele au fost descoperite cu ocazia cercetărilor arheologice efectuate în vederea descărcării de sarcină arheologică a unei zone destinate unor lucrări de investiţii. Pentru realizarea negativelor am utilizat STOMAFLEX, replicile după piesele din fier fiind realizate din DURACROL integrat cromatic în nuanţe apropiate de original. Pentru replicile realizate după obiecte din ceramică, piatră şi os am utilizat ipsos de modelaj integrat cromatic în culori apropiate de original. Piesele astfel obţinute fac obiectul expunerii într-un front expoziţional cu caracter permanent deschis în incinta S.C. Michelin Romsteel Cord S.A., Zalău, jud. Sălaj

The paper proposes to present techniques and used materials for making the scientific copies of some iron, pottery, stone and bone artifacts. These pieces were found during an archeological research, during a rescue excavation of a zone with investment purposes. For the negatives, STOMAFLEX was used, the iron artifact replicas were made of DURACOL, chromatically integrated in nuances very close to the originals. For pottery, bone and stone replicas plaster was used, modeling chromatically integrated in nuances very close to the originals. The obtained pieces are the object of an exhibition that will be organized with a permanent character, inside the headquarters of S.C. Michelin Romsteel Cord S.A., in Zalău, Sălaj County.

Translate »