Cultul geniilor la Micia: o privire asupra inscripţiilor

ALEXANDRU DUDĂU

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Cuvinte cheie: religia romană, Dacia romană, Genius, inscripţii votive, Micia

Keywords: Roman religion, Roman Dacia, Genius, votive inscriptions, Micia

Articolul examinează, in extenso, cele opt monumente epigrafice care constituie „dosarul” mărturiilor cultului Geniilor la Micia, dintr-o perspectivă plurivalentă (arheologică, istorică, istorico-religioasă, filologică) şi, totodată, prin relaţionare cu situaţii similare din provinciile Occidentului roman. Astfel, dincolo de analiza mai precisă a tipologiei şi răspândirii Geniilor într-un areal non-urban reprezentativ pentru societatea Daciei romane, lucrarea propune anumite interpretări diferite de cele general acceptate, în ceea ce priveşte mesajul inscripţiei (CIL III, 1338 = IDR III/3, 139; CIL III, 1365) sau tipul de monument (IDR III/3, 70-71) şi aduce argumente suplimentare pentru o lectură discutabilă (CIL III, 1351 = IDR III/3, 102).

The Cult of the Genii at Micia. An Overview of the Inscriptions

Abstract

This research focuses on the traces of the cult of the Genii in an important rural settlement pertaining to the ancient Roman region of today Hunedoara county, Micia (a vicus that most likely constituted the centre of an autonomous civitas), in the light of 8 ancient epigraphic monuments, revisited and commented here. These testimonies were analyzed from both a historical perspective and a philological one, in order to establish the types and diffusion of Genii in a relevant case of non-urban community from Roman Dacia. For some of the inscriptions we have opted for a different approach in the interpretation of their meaning than the one generally assumed in previous publications (CIL III, 1338 = IDR III/3, 139; CIL III, 1365), while for others, we tried to demonstrate their function relating the text to the monuments (IDR III/3, 70-71).

Translate »