Cuprins – Sargetia XXIX2

SUMAR SOMAIRE  INHALT  CONTENS

  Dr. Gelu Neamţu la a 60-a aniversare        
Dr. Gelu Neamţu at the 60th Anniversary
9
  STUDII ŞI ARTICOLE  
CARMEN ALBERT O vizită a lui Andrei Şaguna la Deva în 1848.
Ein Besuch Andrei Şaguna in Deva im Jahre 1848
19
DAN DEMŞEA Revoluţie şi mişcare naţională la Arad în martie 1848 (încercare de descifrare a mecanismelor)
Révolution et mouvement national roumain â Arad (17 mars 1848). Essai de déchiffrement des mécanismes
27
CONSTANTIN I. STAN Adunarea Naţională de la Blaj din 3/15 mai 1848 în conştiinţa poporului român de la sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului XX
L’assemblée Nationale de Blaj au 3/15 mois 1848 dans le conscience du Peuple Roumain (à fin du XIX*™ siecle et la premiere motiè du XXème siecle)
33
DAN DEMŞEA Premisele cooperării militare româno-austriece la Mureşul inferior (aprilie-octombrie 1848          
Les premises de la coopération militaire Roumain- Autrichienne au bas de Mureş (avril – octobre 1848)
45
ANA HANCU Documente mureşene inedite privind revoluţia din 1848-1849
Documents inédits concernant la participation des habitants du departement Mureş à la revolution de 1848-1849
57
OCTAVIAN TÀTAR Luptele dintre insurgenţii maghiari şi trupele imperiale în zona Sibiului (ianuarie-februarie 1849)
The fight Between magyar revolutionaries and imperial Army near Sibiu
73
ANA HANCU Două circulare de la 1848 trimise protopopului Eliae Farago de către Consistoriul episcopesc Blaj
Deux circullaires du 1848 envoyées au Archiprètre Eliae Farago par le consistoire episcopal de Blaj
81
NICOLAE JOSAN Asediul cetăţii Alba lulia, la 1848-1849, după documente din arhiva de război din Viena    
La siège de la Cité de Alba-lulia, en 1848-1849, après les documents des archives de guerre de Viene
85
MARCEL MORAR Consideraţii privind intervenţia rusă în Transilvania în timpul revoluţiei din 1848-1849   
Considérations on the Russian intervention in Transylvania during the 1848-1849 révolution
91
CRISTINA DINU Evocarea revoluţiei române de la 1848 – 1849 din Transilvania în activităţile “Ligii Culturale”
Das Wachrufen der Rumänischen Revolution von 1848-1849 in Siebenbürgen durch die Tätigkeiten der “Kulturellen Liga”
99
IOANA BURLACU Mărturii din arhivele străine despre Revoluţia Română de la 1849 în Transilvania
Belege aus den ausländischen Archiven über die Rumänische Revolution von 1848-1849 in Siebenbürg
103
MARCEL MORAR Aspecte ale relaţiei biserică-naţionalitate în Transilvania şi Banat, la jumătatea secolului al XlX-lea
Aspects of the relationship church-nationality in Transylvania and Banat in the second half of the XIXth century
107
VALER RUS ‘Excomunicarea’ Gazetei Transilvaniei de către episcopul Andrei Şaguna în decembrie 1855          
December 1855 – “Excomunication” of the Transilvanian Newspaper’s by bishop Andrei Şaguna
117
OVIDIU SAVU Date noi privind sprijinul acordat de mitropolitul Şuluţiu pentru “Gazeta Transilvaniei“
New data concerning the help gived by Metropolit Şuluţiu for “Gazeta Transilvaniei”
121
lOACHIM LAZĂR Din viaţa şi activitatea lui Simion Ulpianu ( ? -1863)    
Sur la vie et l’activité de Simion Ulpianu (? -1863)
123  
VASILE OLTEAN MARIUCA RADU Mitropolitul Andrei Şaguna şi Braşovul
Le métropolite Andrei Şaguna et la villé Braşov
157
CAMELIA – ELENA VULEA Aspecte din activitatea lui Dimitrie Moldovan în perioada 1860   
Aspect from the activity of Dimitrie Moldovan between 1848-1860
161
MARIUCA RADU GHEORGHE CONŢU “Sionul românesc’ – într-o colecţie particulară din Braşov
The ‘Sionul românesc” in a Private Collection from Braşov
181
MARIUS ROTAR IACOB MÂRZA Sensibilităţi şi mentalităţi colective în lumea satului transilvănean în a doua jumătate a secolului al XlX-lea. Anatomia unei atitudini   
Empfindlichkeiten und kollective Anschaungsweisen im Siebenbürgischen Dorfleben sweite Hälfte des XlX-ten Jhrs. Anatomie eines Verhaltungsweise
189
VASILE CRIŞAN Ioan Popescu şi “Organul pedagogic”
loan Popescu and “Organul pedagogic”
195
MIRCEA DAN LAZĂR Nicolae Densuşianu, preliminarii la cartea “Revoluţiunea lui Horea în Transilvania şi Ungaria”
Nicolae Densuşianu, enleitung zur “Horeas Revolution in Siebenbürgen und Ungarn”
201
CONSTANTIN ITTU O punte între trecut şi actualitate: Stema mitropolitului Andrei Baron de Şaguna
A bridge between part and present: the coat of Arms of the Metropolitan Andrei Baron de Şaguna
207
LIVIU BOTEZAN Corespondenţa lui llie Măcelariu cu Dimitrie Moldovan din anii 1861-1871
llie Măcelarus gefuührte Korrespondenz mit Dimitrie Moldovan im 1861 -1871 Zeitabschnitt
211
ELENUŢA MĂRIOARA VÂNĂTORU VIOREL VÂNĂTORU Monografia şcolii generale nr. 1 din Deva, la aniversarea a 125 de ani
La monographie de l’école générale nr. 1 Deva â l’anniversaire de 125 années
265
AURELIA COZMA Influenţa situaţiei politice asupra activităţii Astrei până la 1918
The influence of the political situation on the activity of astra until 1918
301
COSMIN F. BUDEANCĂ Protestul avocaţilor din 1905 împotriva maghiarizării firmelor de avocatură
The protest of the lawyers on 1905 against maghyar lawyar firms
315
IOACHIM LAZĂR Din viaţa şi activitatea protopopului greco-catolic al Orăştiei, loan I. Jenea (1914-1934)
Sur la vie et l’activité de l’archiprêtre uniate d’Orăştie, loan I. Jenea (1914-1934)
323
VALENTIN ORGA Dr. Aurel Vlad şi formarea grupului neoactivist de la Orăştie
Dr. Aurel Vlad et la constitution du groupe néoactiviste de la ville de Orăştie
347
DORIN GOŢIA Activitatea Astrei în perioada 1914-1918 şi locul ei în istoria românilor
The activity and place of Astra Socièty in 1914-1918 period on Romanian’s history
369
COSMIN F. BUDEANCĂ O colaborare politică: “Dr. Iustin Pop – Dr. Aurel Vlad”
A political cooperation: “Dr. Iustin Pop – Dr. Aurel Vlad”
377
VIOREL LUPU Dascăli hunedoreni, militanţi ai Unirii Transilvaniei cu România, între anii 1916-1918
Lehrer aus Hunedoara, kämpfer für die Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien zwischen 1916-1918
387
CRISTIAN BARTA Mitropolitul Vasile Suciu, ctitor de şcoli şi iubitor de cultură
Le Métropolite Vasile Suciu, fondateur et propagateur de culture
391
MARIUS BÂRLIANU Un promotor al antisemitismului ideologic: A.C. Cuza
Un promoteur de l’antisémitisme idéologique: A.C. Cuza
  399
MARIN POP Biografia protopopului Valentin Coposu – semnatar al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918   
A biography written by Rector Valentin Coposu, an important member af the group which signed the Great Unification document of December the First, 1918
403
TITUS DORIN TRIPA Contribuţii la cunoaşterea folosirii stemei Corvineştilor de către instituţiile administrative din judeţul Hunedoara
Contributions to the usage knowledge of the arms of Corvin by the administrative institutions of the county of Hunedoara
415
RODICA ANDRUŞ Din istoricul creditului românesc hunedorean (1885-1948)
Sur l’historique du crédit roumain de département de Hunedoara (1885-1948)
421
EUGENIA-IRINA CRIŞAN Un cuvânt hunedorean la semicentenarul morţii lui Avram lancu. Dr. Iustin Pop – inedit Die Rede eines Vertreters Hunedoaras beim 50 Todestag Avram lancus. (Iustin Pop) 483
TITUS DORIN TRIPA Reprezentări heraldice conţinând simbolul Corvineştilor
Heraldic représentations containing the Symbol of the family of Corvin
489
VIOREL VÂNĂTORU Din corespondenţa primpretorului Nicolae Turneu, plasa Baia de Criş, privind realizarea bustului lui Avram lancu în 1925  
Die Briefe des Nicolae Turneu der Leiter des Bezirks Baia de Criş bezüglich Erwerbung die Büste der Avram lancu im 1925
491
ADELA HERBAN Creştinism şi anticreştinism în Europa interbelică
Christianisme et antichristianisme en Europe entre les deux querre mondiale
501
LIVIU LAZĂR Presa şi cartea antirevizionistă din Transilvania în perioada interbelică
La presse et les livres antirévisionnistes en Transylvanie entre les deux guerres
509
ADELA HERBAN Noi consideraţii privind relaţiile diplomatice ale României cu Vaticanul (1939-1940) Considérations nouvelles considérations concernant les relations diplomatiques de la Roumanie avec Vatican (1939-1940)              519
CRISTINA RIŞCUŢA Coordonate autoritariste in politica interna a regelui Carol al II-lea
Some aspects of Romania’s political life during the Charles IInd period
543
DAN IVĂNUŞ Invăţământul secundar teoretic confesional din Sibiul interbelic
L’enseignement secondaire théorique confessionel de Sibiu entre les deux guerres mondiale
549
CONSTANTIN I. STAN Contribuţii privind evacuarea administraţiei româneşti din nord-vestul Transilvaniei în urma dictatului de la Viena    
Des contributions concernant l’évacuation de l’administration roumaine du nord-ouest de la Transsylvanie après le Diktat de Vienne
555
CRISTINA DINU O evocare Simion Bămuţiu (iunie 1942, Bucureşti)
A Remember of Simion Bămuţiu (June 1942. Bucharest)
565
  RECENZII, CRONICA ACTIVITĂŢII MUZEALE, NECROLOAGE  
GHEORGHE I. BODEA Viaţa lui Carol al ll-lea. Regele Carol al ll-lea – destinul unui pribeag, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000,363 pagini (Cristina Rişcuţa) 571
PETRU BACIU, AURELIA BACIU şi alţii Orăştie. Enciclopedie, Editura Corvin Deva, 2001, 315 pagini, 207 figuri (nenumerotate, fără lista figurilor), 2 hărţi (loachim Lazăr) 573
WILLIAM V. BAUGERT S. I. Istoria iezuiţilor, laşi, 2001 (Maria Basarab) 579
IOACHIM LAZĂR Cronica activităţii ştiinţifice a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva pe anii 1999-2000 581
Ioachim Lazăr VICTOR IOAN OPRIŞU (1911-2002) – necrolog 593
loachim Lazăr NICOLAE CORDOŞ ( 1938 – 2002) – necrolog 597
Translate »